Truineer Nieuws melden?

€ 88.460 voor Sint-Jan Berchmansschool

Minister Weyts investeert € 88.460 in Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs – Sint-Jan Berchmansschool in Sint-Truiden.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert € 88.460 in Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs – Sint-Jan Berchmansschool in Sint-Truiden. “Een investering in scholenbouw is een investering in onze kinderen en dus in onze toekomst”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Goed uitgeruste klassen dragen immers bij aan de kwaliteit van ons onderwijs.”

Onderwijsminister Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode. Al deze financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook Sint-Truiden ten goede.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert zo via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) € 88.460 in Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs – Sint-Jan Berchmansschool in Sint-Truiden. Concreet gaat het om:

Bedrag School Adres Gemeente Omschrijving van de werken
€ 88.460,23 Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs – Sint-Jan Berchmansschool Schepen Dejonghstraat 55, 3800 SINT-TRUIDEN Sint-Truiden Vervangen CV

“Investeringen in scholenbouwprojecten gaan onverminderd verder. In het lager onderwijs worden belangrijke bouwstenen gelegd voor de latere ontwikkeling van onze kinderen. Op deze manier willen we ook mogelijke beperkingen bij het leerproces geheel of gedeeltelijk opheffen. Kwalitatief goed onderwijs vraagt nu eenmaal om middelen en is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van ons onderwijsinfrastructuur”, zeggen Mieke Claes, schepen van Gebouwinfrastructuur en Nina Kvikvinia, schepen van Flankerend onderwijs.