Truineer Nieuws melden?

Betere tegemoetkoming voor alleenstaanden en éénoudergezinnen in afvalfactuur

Het lokaal bestuur Sint-Truiden herziet de steunmaatregelen voor alleenstaanden en éénoudergezinnen die voorzien zijn in het belastingreglement huishoudelijke afvalstoffen. Na evaluatie is vastgesteld dat de brede toekenning van deze steun in de vorm van een Shop&TheCity cheque niet altijd de meest effectieve manier is om alleenstaanden en éénoudergezinnen te versterken. Met het proefproject REMI onderzoekt het Sociaal Huis de mogelijkheid om vanaf 2024 gericht steun toe te kennen.

“Op dit moment maken zo’n 7127 alleenstaanden en éénoudergezinnen aanspraak op de extra tegemoetkoming. Vanaf 2024 passen we dat reglement aan en wordt die bijkomende steunmaatregel losgelaten. Zo komt er een uniforme aanpak voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen in alle gemeenten aangesloten bij Limburg.net Dit zorgt voor een gestroomlijnde dienstverlening en een gelijke behandeling van belastingplichtigen in het hele bedieningsgebied”, vertelt schepen van Financiën Günther Dauw.

 

Gerichte steunmaatregelen

“Het reglement voorziet nog steeds een resem van vrijstellingen, tegemoetkomingen en verminderingen. Deze blijven behouden. De herziening stelt ons echter in staat om middelen vrij te maken voor zij die het het meest nodig hebben”, benadrukt burgemeester Ingrid Kempeneers.

 

“Het Sociaal Huis brengt de noden van onze inwoners in kaart. Daarbij stellen we vast dat de druk bij een specifieke groep alleenstaanden en éénoudergezinnen erg hoog is. Daarnaast zijn er ook alleenstaanden en éénoudergezinnen die financieel wel voldoende draagkracht hebben. Om dit onderscheid beter maken zijn we ingestapt in het proefproject ‘REMI’, zegt schepen van Sociaal lokaal beleid Pascy Monette. “Via de REMI-tool krijgen onze maatschappelijk werkers een signaal wanneer het gezinsinkomen ontoereikend is. De tool geeft een gestructureerde overzicht van inkomsten en noodzakelijke uitgaven en helpt bij het zoeken naar effectieve wegen om de koopkracht van financieel behoeftige gezinnen structureel te verbeteren”.

Via de maatschappelijk werkers kan een betere dienstverlening op maat gebeuren.

“We roepen iedereen die het financieel moeilijk heeft op om een afspraak te maken bij het Sociaal Huis via 011 60 60 44. We zijn er voor elke Truienaar!”, besluit Ingrid Kempeneers.

Voor vragen en verdere informatie kunnen inwoners contact opnemen met info.milieu@sint-Truiden.be. Voor 2023 kan de extra tegemoetkoming wel nog aangevraagd worden. Alle rechthebbenden ontvingen hierover een brief.