Truineer Nieuws melden?

Reünie KSA Sint-Truiden

Op zaterdag  18 november jl verwelkomde het Klein Seminarie 110 oudgedienden van KSA-Sint Truiden. De meesten waren er actief in de periode 1965-1975, maar ook een twintigtal veteranen uit de periode 1950-1965 tekenden present, en de oudste deelnemer was pr. Luc Lammens (93 j. !) , bondsleider in 1949.

Het verhaal van deze reünie begint nav een begrafenis, zowat een jaar geleden, waar een aantal vrienden van toen, na enkele mails op en af, een concrete afspraak organiseerden.

Toen  bleek dat er nog zoveel leuke herinneringen gedeeld werden lag heel snel een voorstel op tafel om een reünie te plannen met  ‘de mannen van toen’. 

Zo ontstond snel het actuele ‘feestcomité’ en  werden de taken verdeeld: er moest een geactualiseerd adressenbestand komen, een locatie voor de bijeenkomst gevonden, kwam het voorstel om een jubileumeditie van ‘de bokkerijder’ (het toenmalige leiders- en ledenblad) ter wereld te brengen, bleek er nog een schat aan beeldmateriaal te bestaan, waaruit  een montage kon worden samengesteld, en ongetwijfeld zouden onder de deelnemers ook wel vrijwilligers te vinden zijn die anekdotes kwijt zouden willen….

In de 9 maanden die volgden is dan enorm veel werk verricht, de geactualiseerde spreadsheet telt 345 namen en een tweehonderdtal adressen, de oude bokkenrijders van wel 20 jaargangen werden ingescand, honderden dia’s en foto’s werden gedigitaliseerd, een ad hoc- redactiecomité stelde een ‘gouden bok’ samen, er diende een rekening geopend en langzaam maar zeker kreeg het feestprogramma vorm en werd de logistieke omvang van de hele operatie duidelijk, ….. 

Het  zal niet verwonderen dat er van overal, en vaak uit onverwachte hoek erg positieve reacties kwamen, het werd in alle geval vrij snel duidelijk dat 100 aanwezigen niet meer utopisch was, en dat voor de oorspronkelijke doelgroep (65-75) zowel de boven-, maar vooral de benedengrens soepel zou moeten geïnterpreteerd worden, want dat er naast de ‘oude jongens’ van voor 1965 ook dames in iets meer recente tijden een KSA-verleden bleken te hebben…..

De deelnemers werden warm verwelkomd door een veteraan in het uniform van toen, er was een bezoek aan de gerestaureerde abdijmolen (de KSA-lokalen van 1957 – 1982), er was koffie en taart, een doorlopende projectie van 250 beelden uit de tijd van toen, er waren grappige en ontroerende getuigenissen uit lang vervlogen tijden, en iedere deelnemer mocht aan het einde van de namiddag een ‘Gouden Bok’ mee naar huis nemen, een speciaal voor deze reünie met veel zorg en liefde geredigeerd en genummerd exemplaar, met rubrieken, foto’s en  wetenswaardigheden van toen en van nu. De Gouden Bok nr 1 werd op het einde van de bijeenkomst plechtig en publiek overhandigd aan pr. Luk Lammens, de oudste deelnemer.

De organisatoren willen uitdrukkelijk iedere deelnemer en geïnteresseerde van harte danken voor de voor de vele blijken van appreciatie, zowel tijdens als na de reünie.

Ze nemen zich voor om het bestaande en ontwikkelde materiaal in de toekomst verder uit te breiden, en doen daarom langs deze weg een oproep om hieraan mee te werken

Contact opnemen voor meer info, inzage in de documentatie, …. kan makkelijk via ksa.sint.truiden@gmail.com 

Op dit mailadres kunnen trouwens ook nog extra-exemplaren van de Gouden Bok besteld worden (aan 10 €)