Truineer Nieuws melden?

Paulette Princen overleden

Wij vernemen het overlijden van Paulette Princen. Wij bieden de familie onze innige deelneming en wensen hen veel sterkte toe.