Truineer Nieuws melden?

Kiwanis schenkt aardappelen aan Sint-Vincentius

Kiwanis Haspengouw heeft 550 kilo aardappelen geschonken aan Sint-Vincentius.

De Truiense serviceclub kon één en ander voor een vriendenprijs losweken bij Het Monnikenhof. Bij Sint-Vincentius was het geschenk meer dan welkom gezien het stijgend aantal behoeftigen in de stad. De 220 gezinnen die daar aankloppen, kunnen dankzij die actie elk met 2,5kg aardappelen naar huis.Maar er is natuurlijk ook het nijpend tekort aan basisproducten om die mensen uit de nood te helpen waardoor elke ondersteuning meer dan welkom is.