Truineer Nieuws melden?

Eddie Willems (52) overleden

Wij vernemen het overlijden van Eddie Willems. Wij betuigen de familie onze innige deelneming en wensen hen veel sterkte toe.

© Uitvaartzorg Hansen

Kan een afbeelding zijn van tekst