Truineer Nieuws melden?

Actueler dan ooit

‘The decline’ of ‘Het Verval’ van de hand van Tom Herck, destijds nog gecontesteerd, vandaag de dag actueler dan ooit als je ziet wat in de wereld gebeurt.

© Tom Herck

De 60-ton wegende constructie toont een kaartenhuis van elf betonnen ‘speelkaarten’ en kent een omvang van tien meter hoog en zes meter breed. De constructie is letterlijk zo groot als een huis. De traditionele afbeeldingen op de kaarten worden vervangen door een selectie van historische figuren, wereldleiders en dictators. De afbeeldingen en de vorm van het kaartenhuis staan op die manier metafoor voor de fragiele constructie van de verschillende politieke, filosofische en religieuze mens- en wereldbeelden. Het gebruikte materiaal en de ‘betonnen muren’ verwijzen dan weer naar het historische en actuele politieke gebruik van muren om ‘het eigen volk’ af te schermen en te beschermen voor ‘invloeden van buitenaf’. Met deze vorm, de gekozen afbeeldingen en het gebruikte materiaal wil het kunstwerk ons herinneren aan het grote menselijke leed dat voortvloeit uit dogma en dictatuur en aan de noodzaak tot globale samenwerking en verzoening. Tot slot laat de titel van het werk (“het verval”) twijfel ontstaan over de vraag of men het kaartenhuis nu eigenlijk aan het opbouwen is, of het dadelijk in elkaar zal storten. Zo stelt de kunstenaar de fundamentele vraag naar de mogelijkheid van vooruitgang en de maakbaarheid van de samenleving.

 

Meer info: https://www.tomherck.com/thedeclineproject