Truineer Nieuws melden?

Aanpak fietszones gedeelte Diestersteenweg

Morgen maandag start het Agentschap Wegen en Vekeer met de vernieuwing en verbreding van de fietszone, inclusief oversteek, op een gedeelte Diestersteenweg (grens met Nieuwerkerken).

WAT EN WAAROM?

Vernieuwing en verbreding fietszone

De fietsinfrastructuur aan de oversteek, op de grens tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden, wordt verbreed en vernieuwd. Hiervoor gebeuren er langs beide zijden ook enkele aanpassingen aan de gracht en beek. Er komen o.a. nieuwe leuningen en kopmuren tegen valgevaar. Het fietspad krijgt plaatselijk een nieuwe asfaltlaag met bijhorende markeringen en oneffenheden worden weggewerkt zodat fietsers veilig de oversteek kunnen bereiken. Waar nodig wordt ook de fundering vervangen.

 

Amberkleurige straatlampen en verlichte oversteek

Zo’n 100 meter voor en na de oversteek komt er speciale amberkleurige verlichting langs de weg. Die verlichting hindert vleermuizen, die vooral bij schemer en in het donker actief zijn, minder in hun bioritme. De fietsoversteek wordt ook uitgerust met diervriendelijke verlichting en een duidelijk zichtbare verlichtingspaal. Enkel wanneer fietsers naderen bij schemering of in het donker, worden de sensoren automatisch geactiveerd en springen de lichten enkele minuten aan. Deze installaties houden maximaal rekening met vleermuizen die in natuurgebied Kelsbroek vertoeven. Verlichting op het traject zal de veiligheid en zichtbaarheid verbeteren.

Vleermuizen zijn gevoelig voor lichtverstoring bij hun verblijfplaatsen, op de vliegroutes en in het jachtgebied. Vooral straatverlichting kan leiden tot pijnlijke verblinding bij deze beschermde nachtdieren. Het blauwe en ultraviolette licht dat gewone straatlantaarns uitstralen, nemen vleermuizen zeer sterk waar. Elke keer dat vleermuizen licht tegenkomen, verliezen ze hun aanpassing aan het donker. Het omschakelen naar licht gaat in een fractie van een seconde, aanpassen aan het donker duurt veel langer. Dat stoort onder andere de oriëntatie en de effectiviteit van het jagen bij de vleermuis.

Er is gekozen om de lichthinder voor vleermuizen in deze groene omgeving aanzienlijk te beperken door het gebruik van amberkleurige UV-vrije ledarmaturen met lichtmasten van maximaal 6.3 meter hoog en een meer afgebakende lichtinval. Het licht wordt dan vooral gericht naar het fietspad en de rijweg, waardoor er minimaal licht verstrooid wordt naar het natuurgebied. De lichten zijn standaard gedoofd zodat de beschermde vleermuizen niet onnodig gestoord worden.

TIMING EN IMPACT?

Timing van de werken

De werken verlopen in meerdere fases:

  • 13/11 starten de voorbereidende kabelwerken, boringen en installaties van verlichtingspalen.
  • 20/11 volgen de werken aan de fietsoversteek, deze duren ongeveer 1,5 week.
  • De afwerking en aansluiting van de verlichting volgen nadien.

Bron: wegen en verkeer