Truineer Nieuws melden?

Week van de Handhaving

Week van de Handhaving loopt van 2 tot 8 oktober en richt zich specifiek op sluikstort en zwerfvuil.

Tijdens de Week van de Handhaving vragen we extra aandacht voor sluikstort en zwerfvuil door:

  • Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren)
  • Overtreders te beboeten
  • Positieve acties van burgers te waarderen

We benaderen handhaving dus in de ruime zin van het woord. We richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat ze niet zomaar afval kunnen achterlaten op het openbaar domein door eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen… Zo willen we de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren.

 

De Week van de Handhaving vindt plaats van 2 t.e.m. 8 oktober 2023.