Truineer Nieuws melden?

10.608 euro Vlaamse steun voor ons dierenasiel

Vlaams Dierenminister Ben Weyts (N-VA) geeft € 10.608 financiële steun aan vzw dierenvrienden Sint-Truiden.

Tot voor amper een paar jaar geleden kregen dierenasielen geen enkele structurele steun vanuit de overheid, maar nu maakt Weyts in totaal € 775.000 vrij voor de asielen. Bovenop de structurele steun kunnen de asielen ook nog rekenen op extra middelen als ze dieren opvangen die de Inspectie Dierenwelzijn in beslag genomen heeft bij dierenbeulen. “We investeren steeds meer in onze asielen, want ze zijn van onschatbare waarde in onze strijd voor méér dierenwelzijn. vzw dierenvrienden Sint-Truiden in Sint-Truiden doet bijvoorbeeld fantastisch werk”, zegt Weyts. “De asielmedewerkers verdienen daarvoor alle waardering en steun.”

Dierenasielen zijn een onmisbare schakel in de Vlaamse strijd voor méér dierenwelzijn. De medewerkers, vaak vrijwilligers, dragen zorg voor verwaarloosde, verdwaalde of vergeten dieren. De asielen waren vroeger aangewezen op eigen fondsenwerving. Tot voor een paar jaar was er helemaal géén structurele financiële steun vanuit de overheid. Vlaams Dierenminister Ben Weyts introduceerde in 2020 een structureel steunmechanisme voor de dierenasielen. Dat systeem werd vorig jaar verder verfijnd en uitgebreid.

vzw dierenvrienden Sint-Truiden in Sint-Truiden krijgt nu € 10.608 als financiële steun vanuit Vlaanderen. Weyts kent in totaal € 775.000 structurele steun toe aan 119 erkende dierenasielen. Dat is nog eens +14% méér dan vorig jaar en het hoogste bedrag ooit. De asielen kunnen rekenen op een forfaitaire basissteun en daarnaast variabele bedragen op basis van hun opvangcapaciteit en het aantal dieren die geadopteerd worden. De steun is bewust heel laagdrempelig gehouden: de asielen moeten aan slechts enkele eenvoudige voorwaarden voldoen om de steun te krijgen. Zo moeten ze bijvoorbeeld hun dieren plaatsen op www.adopteereendier.be, zodat alle Vlamingen een overzicht kunnen krijgen van de dieren die in een asiel wachten op een warme thuis.  Bovenop de structurele ondersteuning komen er voor de dierenasielen ook nog extra middelen als ze zorg opnemen voor dieren die de diensten van Weyts in beslag genomen hebben bij dierenbeulen.

 

“Elke dag zet vzw dierenvrienden Sint-Truiden zich in om de dieren die er verblijven de best mogelijke zorgen te geven. De inzet van de dierenasielmedewerkers en vrijwilligers is van onschatbare waarde. Met deze financiële steun kunnen ze hun werking verder professionaliseren en onze gemeente nog diervriendelijker maken”, vertelt schepen van Dierenwelzijn Mieke Claes.