Truineer Nieuws melden?

We vernemen het overlijden van Hugo Mesotten

Wij vernemen het overlijden van Hugo Mesotten. Wij betuigen zijn gezin en familie onze innige deelneming en wensen hen veel sterkte toe.