Truineer Nieuws melden?

Verhoging van het Europees budget voor schoolfruit dankzij lokale voortrekkers

Het schooljaar is gezond ingezet want de Europese Unie zal de budgetten voor het schoolfruit met maar liefst 20% verhogen. Hierdoor kunnen meer kleuter- en lagere scholen voor een langere periode fruit, groenten en melk laten leveren voor alle leerlingen. Europees Parlementslid Hilde Vautmans en zaakvoerder van Fruitsnacks Roel Paesmans pleitten al langer voor deze budgetverhoging.

Subsidies voor fruit, groenten en melk blijven onbenut

Dankzij de subsidieprogramma’s, zoals Oog voor Lekkers, konden kleuter en lagere scholen en buitengewoon lager en secundaire scholen 20 weken lang, 1 schooldag per week al hun leerlingen voorzien van fruit, groenten en melk. Ongeveer de helft van de Vlaamse scholen nam het afgelopen schooljaar deel aan Oog voor Lekkers. “Ongeveer de helft van de scholen neemt nog niet deel aan een van de projecten voor schoolfruit. Zo laten scholen dus kansen liggen om hun leerlingen voordelig te voorzien van gezonde voeding. Dit terwijl we steeds vaker horen dat kinderen met een lege brooddoos naar school vertrekken. Die extra vitamines zijn dus zeker welkom.” vertelt Roel Paesmans, zaakvoerder van Fruitsnacks.

Meer leerlingen voorzien van gezonde tussendoortjes op school 

Parlementslid Hilde Vautmans en zaakvoeder van Fruitsnacks Roel Paesmans pleitten al langer voor een verhoging van het budget voor schoolfruit. Deze subsidieverhoging zorgt ervoor dat het fruit zelfs gratis wordt aangeboden. Voor deze verhoging bleven de scholen vaak zitten met een minieme meerprijs. Het goede nieuws is dus dat nu meer scholen kunnen deelnemen aan het project en dat scholen ook langer kunnen intekenen.
“Dat de Europese Commissie het budget nu verhoogd met 20% is fantastisch voor onze kinderen, onze telers en onze scholen. Bij de aanbevelingen die we met het Europees Parlement gaven, heb ik hard gepleit voor een verhoging van het budget, alsook voor een vereenvoudiging van de procedure. Met een hoger budget kunnen we namelijk meer kinderen en scholen bereiken én geven we prioriteit aan lokale en seizoensgebonden producten. Dit is echt een Europees project waar elke euro bestemd is voor onze kinderen, scholen en telers. Daarom roep ik alle scholen op om een aanvraag in te dienen zodat alle kinderen van ons heerlijk fruit kunnen genieten tijdens de pauzes.” vertelt Europees Parlementslid Hilde Vautmans.

Leren over gezonde voeding, duurzaamheid en fruitteelt

Fruitsnacks is niet alleen leverancier van fruit op het werk, maar leverde vorig jaar ook al fruit en groenten aan meer dan 200 scholen, goed voor 45 000 leerlingen. Ook dit schooljaar zijn ze leverancier van fruit, groenten en melk aan scholen. “We willen de leerlingen nog meer bieden naast de levering van deze gezonde tussendoortjes. Met het fruitig lesmateriaal op onze nieuwe website, specifiek voor scholen, kunnen ze iets bijleren over gezonde voeding, duurzaamheid en fruitteelt. Scholen die Fruitsnacks als leverancier hebben, kunnen ook een klasbezoek aanvragen en de boomgaard zelf komen ontdekken.” vertelt Roel Paesmans.