Truineer Nieuws melden?

Vanaf maandag werken in gedeelte Luikerstraat

Maandag 2 oktober start de aannemer met het herstel van het wegdek Luikerstraat en met de renovatie van de ondergrondse schoring van de Brustempoortsite.

Op maandag 2 oktober 2023 start aannemer Willemen met de uitvoering van de wegeniswerken ‘Herstel
wegdek Luikerstraat’. Tegelijk zal aannemer Renotec starten met de renovatiewerken ‘Afbreken en
vernieuwen schoring Brustempoort’.

De Luikerstraat, meer bepaald het wegvak tussen de Tongersesteenweg en de Schepen Dejonghstraat, wordt afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. In de Capucienessenstraat wordt dubbelrichtingsverkeer toegepast.
Voetgangers en fietsers kunnen ten allen tijde de werfzone passeren.
Voor gemotoriseerd verkeer is een omleiding voorzien via de Tichelrijlaan, Tichelrijstraat, Nieuwpoort en de
Schepen Dejonghstraat.
Bij de uitvoering van werkzaamheden zal er enkel hinder zijn op de rijweg. De winkels en woningen blijven ten allen tijde toegankelijk via de voetpaden.

Wat is de timing?

Deze werken zullen uitgevoerd worden van maandag 2 oktober 2023 tot en met dinsdag 31 oktober 2023.
Alle data voor uitvoering zijn onder voorbehoud van gunstige weers- en werkomstandigheden. Indien de
planning van de werken wijzigt, brengen we je op de hoogte.

Hoe verlopen deze werken?

De mozaïekkeien zijn op verscheidene plaatsen in de Luikerstraat losgekomen. Daarom worden de
losgekomen stukken in het gedeelte tussen de Schepen Dejonghstraat en Luikerstraat 82 opnieuw
heraangelegd.

We vernieuwen tegelijk de schoring onder en naast de centrale boog van de ondergrondse restanten
van Brustempoort gelegen onder het Europaplein om de stabiliteit van het monument te kunnen
garanderen in de toekomst.

Door deze twee werken te combineren, beperken we de hinder tot een minimum.