Truineer Nieuws melden?

Sint-Pieterskerk wordt een ‘Luisterend Oord’

De Sint-Pieterskerk, ook wel Parochiekerk Sint-Niklaas en Sint-Pieter, krijgt overmorgen vrijdag een nieuw leven als ‘Luisterend  Oord’, een plek voor verhaal en ontmoeting.

© google maps

De Sint-Pieterskerk, ook wel Parochiekerk Sint-Niklaas en Sint-Pieter, wordt een Luisterend  Oord, een plek voor verhaal en ontmoeting. Met een nieuwe inrichting, maar vooral dankzij  nieuwe energie van mensen en organisaties uit de buurt, wordt één van de oudste kerken in  Sint-Truiden nieuw leven ingeblazen. Op 15 september wordt de heringerichte kerk plechtig  geopend. 

In 2020 sloegen een aantal organisaties gelegen rond de Sint-Pieterskerk de handen in elkaar om het gebouw  nieuw leven in te blazen. Er was net besloten geen wekelijkse eucharistievieringen meer te laten doorgaan en  ook het aantal huwelijken en begrafenissen bleef zeer beperkt. Maar de geschiedenis, schoonheid en sereniteit  van dit Romaanse erfgoed bood inspiratie. “We besloten van de kerk een Luisterend Oord te maken, een plek  waar verhalen verteld worden en waar mensen op verhaal kunnen komen” vertelt Ilse Schoofs,  godsdienstleerkracht bij Hasp-O Zuid, de school tegenover de kerk. “Met ‘het verhaal van Vlaanderen’ dat deels  hier werd opgenomen, maakten we al meteen een vliegende start.” 

Mogelijke activiteiten voor in de kerk zijn getuigenissen van inleefreizigers, interreligieuze ontmoetingen,  bijeenkomsten van rouwgroepen, vormingen rond mentaal welzijn, activiteiten van communicanten of  misdienaars, bezinningen voor scholen, enzovoort. De leerlingen van Hasp-O Zuid zijn er regelmatig te vinden  voor een Godly-Play vertelling, een methode om bijbelverhalen te vertellen en te laten beleven door kinderen,  jongeren en volwassenen. Hiervoor werd speciaal een nieuwe Godly Play ruimte ingericht. . De verenigingen  die meewerkten aan het project kunnen regelmatig activiteiten doen in de kerk. Voor sporadische gebruikers is  er een huurreglement. 

De kerk kreeg een grondige make-over. In de zijbeuk kwam een kitchenette en een toilet, die een breed  gamma aan activiteiten mogelijk maken. Met panelen kan de kerk gemakkelijk op verschillende manieren  worden ingedeeld. Met een tapijt in het midden en Godly Play kasten rondom biedt ze zowel ruimte aan de  mensen van de KOALA-werking en De Egeltjes die er ontmoetingsmomenten voor ouders met jonge kinderen  zullen organiseren als voor bijeenkomsten van Godly Play vertellers. Dankzij een groot scherm boven het altaar  kunnen er dan weer reportages of andere films worden getoond. Een rouwhoekje biedt een rustige  bezinningsplek aan iedereen die met verlies kampt. Sabine Pirlot, uitvaartbegeleider van de pastorale eenheid  Sint-Trudo, schilderde voor de rouwkapel een bijzonder drieluik.  

De leerlingen van de houtafdeling van Hasp-O Zuid werkten mee aan de nieuwe inrichting. Zo maakten ze zelfs  van kapotte kerkstoelen een moderne kapstok. 

De groep kreeg de steun van Space for Grace, een organisatie die geloofsgemeenschappen ondersteunt bij  innovatieve projecten. “Dankzij hen konden we de herinrichting financieren, maar vonden we ook inspiratie bij  andere projecten in Vlaanderen en Nederland” zegt Tine Quintiens van De Egeltjes, de kinderopvang die de  pastorij van Sint-Pieter betrekt. 

Ook in kerkelijke kringen is men blij met de nieuwe invulling. “De Sint-Pieterskerk is een belangrijk monument  in het hart van onze buurt. We zijn blij dat we deze opnieuw kunnen doen bruisen, zonder afbreuk te doen aan  de geschiedenis ervan” stelt Adolf Moyaerts, de penningmeester van de kerkfabriek.

15 september, van 16 tot 18 uur; is iedereen welkom om een glaasje te drinken en op ontdekking te gaan in de nieuw ingerichte kerk.

Meer info via: https://www.facebook.com/events/851389056608557