Truineer Nieuws melden?

Europa wil ‘kopen van seks’ strafbaar maken

Het Europees Parlement is voor het strafbaar stellen van het kopen van seks en dit volgens het Zweedse model. Hilde Vautmans vindt dit een slecht idee en reageert via een communiqué. Wat vinden, jullie?

“Sekswerk staat niet gelijk aan uitbuiting”

Straatsburg – Het Europees Parlement stemde vandaag in met een rapport over een Europees beleid voor prostitutie en sekswerk. Terwijl in ons land een beleid van decriminalisering geldt, pleit het Europees Parlement voor het strafbaar stellen van het kopen van seks volgens het Zweedse model. Hilde Vautmans reageert.

 

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld), lid van de Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid: ‘‘Het rapport dat het Europees Parlement vandaag heeft gestemd gooit jammerlijk heel veel dingen op een hoop. Het is een slechte tekst, omdat prostitutie op één lijn wordt gesteld met uitbuiting, mensenhandel en dwang. Dit is in lijn met het Scandinavische of Zweedse model waar het kopen van seks strafbaar is. Maar we kunnen niet bepalen welk model ze in elke lidstaat moeten kiezen. Zo voeren we in ons land juist een beleid van decriminalisering, met goede redenen. De meeste sekswerkers, in ons land zijn dat er ongeveer 25.000, doen dat gelukkig vanuit vrije wil. Juist wanneer ze in een wettelijk vacuüm werken, zijn ze extra kwetsbaar voor mensen die misbruik van die positie maken.’’

‘‘Ja, we moeten streng optreden tegen elke vorm van misbruik, uitbuiting, kinderprostitutie, en sekswerk onder dwang. Daar zitten criminele netwerken achter die over grenzen heen opereren die we moeten aanpakken. In dat opzicht ben ik het eens met het rapport. Maar sekswerk zonder uitbuiting moet wettelijk mogelijk blijven. Dat is net de enige manier om misstanden zoals uitbuiting en mensenhandel te voorkomen. Door te decriminaliseren bevorderen we ook toegang tot gezondheids- en sociale diensten die we sekswerkers moeten bieden. Door te criminaliseren belanden sekswerkers juist in een grijs gebied en zullen ze minder toegang tot die diensten en steun hebben. Prostitutie is het oudste beroep ter wereld, wordt weleens gezegd. De vraag ernaar zal dus altijd blijven bestaan. Daarom moeten we sekswerkers juist ondersteunen en beschermen, niet bevechten. Ik hoop dan ook dat de Raad een ander en vooral wijzer oordeel zal vellen’’, besluit Hilde Vautmans