Truineer Nieuws melden?

“Een veilige haven als springplank naar de samenleving”

Het activeringscentrum TreAde verhuist naar de Naamsesteenweg 42 in Sint-Truiden en  neemt een nieuwe start. Onder massale belangstelling werd deze nieuwe locatie  feestelijke geopend door  burgemeester Ingrid Kempeneers en Vlaams Minister Jo Brouns. 

Bart Maes, voorzitter Vistha vzw: “We investeren een half miljoen euro in een nieuwe thuis  voor ons activeringscentrum TreAde. Doorheen de jaren is er in Sint-Truiden mede onder  impuls van Vistha vzw (opvolger van Bewust vzw) een heel ecosysteem uitgebouwd om  mensen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen en begeleiden in hun  herstel. Het activeringscentrum TreAde vormt hierin een belangrijke en laagdrempelige  schakel met focus op vrije tijd”.

Een veilige haven

Jonathan Cardoen, directeur Vistha vzw: ”Het is niet zomaar een café, maar een veilige haven.  Een plaats van ontmoeting als springplank naar participatie in de samenleving. Waar we van  betekenis willen zijn voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid. Met ruimte voor  contact en verbinding, voor vorming en vrije tijd. Hiermee willen we inzetten op een duurzaam  herstel na dikwijls een moeilijke periode voor de mensen.

Nazia Elbagdadi, teamleider TreAde vult aan: “We organiseren workshops, vormingen en  activiteiten op maat van onze cliënten. Dat gaat van een schilderclub, over wandelen in de  stad, naar de film gaan tot het trainen van vaardigheden. Dit om de stap naar integratie in de  samenleving te bevorderen. Ook zetten we in op trajectbegeleiding naar vrijwilligerswerk.  Bijvoorbeeld mee helpen in ons activeringscentrum, woonzorgcentrum, in een winkel of  buurtrestaurant. Zo geven we betekenis aan hun leven en voor een aantal is het de eerste  stap richting werk”

Mensen  dichter bij elkaar brengen

Ingrid Kempeneers, burgemeester Sint-Truiden: “Elk initiatief in de stad die mensen dichter bij  elkaar brengt, krijgt onze steun. Met TreAde wordt waardevol werk verricht om mensen met  een psychosociale kwetsbaarheid te begeleiden in hun herstel, om er te zijn in moeilijke  momenten en te laten participeren aan het leven in Sint-Truiden en de samenleving.

Jo Brouns, Vlaams Minister van werk, innovatie, sociale economie en landbouw: “Onze  arbeidsmarkt kent meer uitstromers dan instromers. Om deze trend te keren maken we met  de Vlaamse regering werk van het activeren van de grote groep niet-beroepsactieven. We  willen iedereen de kans geven ondernemend te zijn, om deel te nemen aan de maatschappij.

Werk is hier een belangrijke hefboom. Mensen met een psychische kwetsbaarheid vereisen  een specifieke en duurzame aanpak. De laagdrempelige aanpak van TreAde werkt  inspirerend en is een mooi voortraject om mensen aan het werk te krijgen.”