Truineer Nieuws melden?

5-jaarlijke reünie familie Breesch-Celis

De nazaten van Joseph Breesch & Philomène Celis (uit Bevingen) hielden traditioneel hun vijfjaarlijkse feestelijke reünie op de eerste zondag van Bevingen-kermis. Deze stamouders (die overleden in 1962 en 1956) hadden 10 kinderen waarvan niemand meer in leven is. Er werd bijgevolg gefeest door hun kleinkinderen, achterkleinkinderen en al enkele ‘achter-achter’-kleinkinderen. In totaal waren er 97 aanwezigen in de parochiezaal van Bevingen. Zelfs familie uit het verre Californië kwam hiervoor overgevlogen. Na de receptie volgde een BBQ en arriveerde er zelfs op bestelling een crèmekar.