Truineer Nieuws melden?

Water oppompen uit onbevaarbare waterlopen weer toegelaten

Het tijdelijk verbod op het pompen van water uit onbevaardbare waterlopen is opgeheven. Het permanente onttrekkingsverbod verbod uit ecologisch kwetsbare waterlopen blijft natuurlijk.

De extreem droge periode van midden mei tot midden juni maakte het noodzakelijk om het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen tijdelijk te verbieden in Limburg. Door de recente regenval zijn de debieten en peilen voldoende hersteld en wordt deze maatregel opgeheven.
Het permanent onttrekkingsverbod voor de meest ecologisch kwetsbare waterlopen dat sinds 1 januari 2022 van kracht is blijft behouden (zie kaartje).