Truineer Nieuws melden?

Vlaams Belang voert vanavond actie

Vandaag vindt de eerste gemeenteraad na het zomerreces plaats in Sint-Truiden. Na een resem geweldincidenten zal het Vlaams Belang actie voeren aan het stadhuis. “De inwoners zijn het beu.” zegt lokaal voorzitster en Vlaams parlementslid Roosmarijn Beckers.

Beckers verwijst hiermee onder meer naar het incident op de openingsdag van de kermis afgelopen vrijdagavond waarbij bendegeweld uitmondde op een steekpartij met een 17-jarige Afghaan als slachtoffer. “We kregen even voor het incident plaatsvond meldingen van bezorgde burgers dat er al schermutselingen waren ter hoogte van de tennisclub aan het zwembad. Niet veel later vond de steekpartij plaats, voor de ogen van kinderen. Genoeg is genoeg, we zijn het meer dan beu. Vandaar dat we hier vandaag een signaal sturen naar het bestuur. We hebben reeds tal van voorstellen gedaan waarmee de gemeenteraad aan de slag kan, nu moeten ze nog bewijzen dat ze het lef hebben om een deftig veiligheidsbeleid te voeren. Met veel bravoure liet de burgemeester de zitbankjes verwijderen en voerde ze een halfslachtig alcoholverbod in, maar een deftig overleg met de veiligheidsdiensten en politieraad laat nog steeds op zich wachten.” Aldus een misnoegde Beckers.

“Een groot deel van het probleem is dat burgemeester Kempeneers de bron van het probleem noch wil benoemen, noch wil aanpakken. In een vorig interview wees ze met de vinger naar psychiatrisch ziekenhuis Asster. Over het asielcentrum van Fedasil, dat slechts een straat verder ligt, werd met geen woord gerept. Het wordt tijd dat men ook het asielcentrum strenger begint aan te pakken. Ik denk dan maar aan structurele fouilles in het asielcentrum, regelmatige doorzoekingen van de kamers op wapens en drugs, maar ook een grondig overleg samen met Fedasil over een uitdoofscenario van het centrum. Een asielcentrum hoort gewoon niet thuis zo dicht bij een stadskern.”

“Dit is de tweede actie die we voeren in een week tijd omtrent de veiligheid in Sint-Truiden. Ondanks dat we altijd klaar staan, is het een triest gegeven dat we dit moeten doen. Dergelijke veiligheidsproblemen horen niet thuis in een stad zoals de onze. Nergens trouwens.” concludeert Roosmarijn Beckers.