Truineer Nieuws melden?

Vernieuwing Hasseltsesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is gestart met de voorbereidende werken voor de vernieuwing van de Hasseltsesteenweg.

Start voorbereidende werken voor verkeersveilige vernieuwing Steenweg in Sint-Truiden en Alken

Start voorbereidende werken voor verkeersveilige vernieuwing Steenweg in Sint-Truiden en Alken

4 AUGUSTUS 2023

De komende weken start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de voorbereidende werken voor de vernieuwing van de Hasseltsesteenweg (N722). Het stuk vlak voor de rotonde in Melveren tot aan Ecobeton wordt hierbij verkeersveiliger gemaakt. De focus ligt op veilig fietsverkeer en een opwaardering van het openbaar vervoer. Rioolbeheerder Fluvius legt gescheiden riolering aan voor duurzaam waterbeheer. De nutsmaatschappijen werken vanaf maandag 21 augustus tot de jaarwisseling, zodat de eigenlijke aanleg van de fietspaden kan starten begin 2024.

AWV vernieuwt de Hasseltsesteenweg in Sint-Truiden en de Steenweg in Alken, in totaal een traject van zo’n 11 km dat gefaseerd – verspreid over een aantal jaren – wordt aangelegd. De nieuwe brede en comfortabele fietspaden en beveiligde oversteekpunten verhogen de veiligheid voor fietsers. De rijweg wordt deels vernieuwd in asfalt. Door een poorteffect (een aangepast wegprofiel met middeneiland en asverschuiving) ter hoogte van de beek moeten bestuurders van gemotoriseerd verkeer hun snelheid automatisch aanpassen.  Met de nieuwe bushaltes verhogen we het comfort en de toegankelijkheid voor de gebruikers van het openbaar vervoer. Ze zijn uitgerust met een schuilhuisje, afvalbak en fietsenstalling. Fluvius voorziet gescheiden riolering voor een duurzamer waterbeheer.

Voorbereidende werken in Sint-Truiden: eerst bouwrijp maken, daarna nutswerken

Voordat de nutsmaatschappijen in Sint-Truiden aan de slag kunnen, moet de omgeving bouwrijp gemaakt worden. Daarom verwijdert de aannemer van AWV vanaf woensdag 16 augustus alle verhardingen, afsluitingen en groenaanleg tussen de rijweg en de grens van het openbaar domein.

Vanaf maandag 21 augustus 2023 werken de nutsmaatschappijen voornamelijk in de bermen, met plaatselijke verkeershinder. Zij vernieuwen en verplaatsen onder leiding van Fluvius hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom.

Gefaseerde uitvoering nutswerken

Omdat de aannemer vooral in de bermen werkt, blijft de hinder beperkt. Bovendien werken de nutsmaatschappijen gefaseerd: eerst aan de oostzijde van de Hasseltsesteenweg, aan de kant van de N80, dan aan de westzijde , die grenst aan Melveren. De nutsmaatschappijen houden de inritten van woningen en handelszaken maximaal bereikbaar.

Onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden wordt verwacht dat de nutswerken klaar zijn rond de jaarwisseling 2023/2024. Daarna starten de effectieve riolerings- en infrastructuurwerken op de Hasseltsesteenweg in Sint-Truiden.

Steenweg Alken: nutswerken kruispunt Onze-Lieve-Vrouw-straat / Stationsstraat

Ook in Alken start AWV met de eerste voorbereidende werken. Vanaf maandag 7 augustus wordt de grens van het openbaar domein uitgezet op de Steenweg ter hoogte van het kruispunt met de Onze-Lieve-Vrouw-straat / Stationsstraat. Twee weken later start Proximus met de verplaatsing van zijn kabels.

De startdatum van de effectieve werken in Alken is onder meer afhankelijk van wanneer de procedures van grondverwervingen en omgevingsvergunning worden afgerond. Voor de vrijliggende fietspaden en asverschuivingen van de rijweg, moet AWV plaatselijk het openbaar domein verbreden. Daarom verwerft het Vlaanderen stukken privédomein. Die procedure zit in de laatste fase.