Truineer Nieuws melden?

Op- en afritten E40 in Walshoutem een week afgesloten

Door asfalteringswerken worden alle op- en afritten van en naar de E40 in Landen  afgesloten vanaf dinsdag 29 augustus tot en met maandag 4 september 2023. Er zijn omleidingen voorzien.

Sinds maandag 5 juni 2023 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan de carpoolparking langs de Steenweg op Sint-Truiden (N80) in Walshoutem, Landen. In functie van asfalteringswerken worden alle op- en afritten van en naar de E40 in Landen (complex nr. 28) afgesloten vanaf dinsdag 29 augustus tot en met maandag 4 september 2023. Verkeer op de E40 volgt de omleidingen via Tienen en Waremme. Volgens de huidige planning gaan de op- en afritten terug open op dinsdag 5 september 2023. 

Asfalteringswerken aan op- en afritten E40

De carpoolparking van Walshoutem bevindt zich aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Landen. Wegen en Verkeer maakt van de werken aan de parking gebruik om ook een nieuwe laag asfalt op de gewestweg en aan de op- en afritten te leggen. Daarom zijn alle op- en afritten van en naar de E40 in Landen (nr. 28) volledig afgesloten vanaf dinsdag 29 augustus tot en met maandag 4 september 2023. Op dinsdag 5 september 2023 gaan de op- en afritten terug open.

Omleiding voor verkeer op E40

Verkeer vanuit Luik rijdt via Waremme (nr. 29) richting Landen, Sint-Truiden en Hannuit en omgekeerd. Vanuit en richting Leuven kan het verkeer op de E40 via Tienen (nr. 25) rijden. PlopsAqua blijft bereikbaar via afrit Lincent/Huy (nr. 27), route de Huy (N64) en het rondpunt van Hannuit. Lokaal verkeer kan via tijdelijke verkeerslichten beurtelings langs de werken op de Steenweg op Sint-Truiden (N80) rijden.

Fietsers volgen omleiding tot 4 september

De huidige omleiding voor fietsers vanuit en richting Hannuit en Plopsaqua blijft nog van kracht tot en met maandag 4 september 2023. Tot dan fietsen zij ter hoogte van de Stelhainstraat via de ‘ravel’, onder de brug met de E40 door.

Carpoolparking afgesloten tot midden september

Sinds 7 augustus is de carpoolparking van Walshoutem door de werken afgesloten. Wegen en Verkeer werkt aan de uitbreiding en betere ontsluiting van deze parking. Carpoolers worden doorverwezen naar de carpoolparking van Hoegaarden. Als de werken volgens planning verlopen, gaat de parking van Walshoutem midden september terug open.