Truineer Nieuws melden?

Ontslag van financieel directeur van de stad

De tuchtcommissie heeft unaniem beslist dat de stad de financieel directeur moet ontslaan en dit met terugwerkende kracht vanaf 25 april. Het één en ander heeft onder meer te maken met de lening die aan voormalig burgemeester Jef Cleeren werd toegekend.

BESLISSING TUCHTCOMMISSIE STAD SINT-TRUIDEN

Op maandag 26 september 2022 startte de gemeenteraad van Sint-Truiden een tuchtprocedure ten aanzien van de Financieel Directeur van de stad, de heer Luc Vandijck. Er werd door de gemeenteraad tevens beslist een Tuchtcommissie op te richten. Voor dezelfde feiten had het College van Burgemeester en Schepenen voordien ook al een strafklacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter neergelegd. 

De Tuchtcommissie heeft op basis van een onderzoek door Audit Vlaanderen en een onderzoek door de tuchtonderzoeker aangesteld door de tuchtcommissie, een beslissing genomen ten aanzien van de Heer Luc Vandijck. De tuchtcommissie is op heden niet geïnformeerd over de inhoud van het gerechtelijk onderzoek.

De Tuchtcommissie heeft geoordeeld dat de feiten die door de onderzoeken aan het licht gekomen zijn, kunnen beoordeeld worden als tuchtfeiten. . Daarbij heeft de Tuchtcommissie gebruik gemaakt van de deontologische verplichtingen omschreven in de deontologische code van de stad Sint-Truiden.

Op basis hiervan heeft Dhr. Vandijck volgens de commissie verschillende beroepsplichten geschonden.

Daarenboven zijn er een aantal elementen bezwarend bij de feiten die Dhr. Vandijck verweten worden.

De Tuchtcommissie beoordeelt de feiten als dermate ernstig dat er ten aanzien van dhr. Vandijck sprake is van een vertrouwensbreuk.

Als gemeenteraadsleden zich voortdurend moeten afvragen of er geen verborgen malversaties zijn, dan is het onmogelijk nog langer vertrouwen te hebben in de werking van de door hun aangestelde financieel directeur. Deze functie behandelt publieke gelden en is dermate cruciaal in een gemeente dat het geloof in de correctheid en onkreukbaarheid van de uitoefening ervan, evident en onwankelbaar moet zijn. Deze voorwaarde is niet meer vervuld.

De schending van het vertrouwen moet als dermate zwaar worden beschouwd dat de Tuchtcommissie niet inziet hoe dhr. Vandijck nog kan functioneren binnen het stadsbestuur. 

Om deze redenen heeft de Tuchtcommissie unaniem beslist dat de heer Vandijck met terugwerkende kracht vanaf de verlenging van de preventieve schorsing, met ingang van 25 April 2023, van ambtswege moet worden ontslaan. 

Namens de Tuchtcommissie

Serge Gumienny
Voorzitter