Truineer Nieuws melden?

Nieuwe parkeerautomaten

Trupark gaat nieuwe, meer duurzame parkeerautomaten plaatsen in onze stad. Opvallend, je zal niet meer kunnen betalen met munten. En een ticket achter de voorruit is niet meer nodig want het systeem werkt met nummerplaatherkenning.

Sinds 1 juli 2023 beheert AGB Trupark – het autonome parkeerbedrijf van Sint-Truiden – het betalend parkeren en de blauwe  zones in de stad. Om het parkeren in de stad gemakkelijker te maken, staan er  vanaf vrijdag 1 september 2023 enkele verbeteringen aan het parkeerbeleid op til.  Zo plaatst Trupark duurzamere parkeerautomaten die ook het gebruiksgemak  aanzienlijk verhogen.  

Enerzijds leveren de nieuwe toestellen niet langer automatisch een papieren ticket.  Parkeerders zijn dus niet meer verplicht om een ticket achter hun voorruit te leggen.  De parkeerwachters controleren de geparkeerde voertuigen namelijk aan de hand van  nummerplaatherkenning. Hierdoor kan het aantal automaten in de stad gehalveerd  worden, hetgeen zowel het energieverbruik als de ruimte-efficiëntie in de stad verbetert.  Op plaatsen waar een toestel verdwijnt, komt een infobord dat de dichtstbijzijnde  automaat aanduidt.  

Uitgebreide betaalmogelijkheden  

De nieuwe betaalautomaten in de stad aanvaarden geen munten meer. Trupark opteert  voor meer gebruiksvriendelijke betaalmethoden zoals betalen met de bankkaart, via  4411 of de app Yellowbrick. Na betaling aan de automaat krijgen gebruikers geen  papieren ticket meer. Wie dat wenst, kan dit echter nog steeds uitprinten. Om een  betaling aan de automaat controleerbaar te maken voor de parkeerwachters, toetsen  gebruikers hun nummerplaat in via het aanraakscherm.  

Overbruggingsperiode voor vlotte overschakeling  

Opdat parkeerders zich rustig kunnen aanpassen aan het vernieuwde parkeersysteem,  voert Trupark een overgangsfase in. Tot en met 31 augustus 2023 kunnen parkeerders  zowel in de betalende als in de blauwe zones hun parkeerschijf gebruiken. Wie in deze  periode een betalende zone bij vergissing als blauwe zone interpreteert door de  afwezigheid van een betaalautomaat, zal daarvoor dus niet beboet worden. Pas vanaf  vrijdag 1 september treedt het nieuwe parkeerbeleid definitief in werking.  

Bijkomende informatie voor inwoners  

Tijdens deze overgangsperiode bezorgt Trupark de inwoners van Sint-Truiden ook een  flyer die hen duidelijk informeert over wat er verandert aan het parkeerbeleid en wat  hetzelfde blijft als voordien. Dit alles met het doel om mensen snel en eenvoudig te  laten parkeren, zonder één cent te veel te betalen.