Truineer Nieuws melden?

Morgen start heraanleg Zoutleeuwsesteenweg

Op woensdag 9 augustus 2023 start aannemer Crommen in opdracht van Fluvius en de stad Sint-Truiden met op de aanleg van nieuwe riolering, rijweg en fietspaden op de Zoutleeuwsesteenweg, meer bepaald het wegvak tussen de rotonde Stayen en de Truierweg.

De Zoutleeuwsesteenweg tussen de rotonde Stayen en de Truierweg wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Voor bewoners blijft de straat toegankelijk voor het bereiken van hun woning.
De omleiding voor het gemotoriseerd verkeer is voorzien via de route Tiensesteenweg – Wilderenlaan – Zoutleeuwsesteenweg. De fietsers en voetgangers worden omgeleid via de route Tiensesteenweg – Leeuwerweg – Orgelstraat – Truierweg. De fietsverbinding tussen de rotonde Stayen en Volmolen blijft gegarandeerd tijdens de werken.
Binnen de werkzone is enkel plaatselijk verkeer toegelaten voor het bereiken van de aangelanden/de handelaars. Parkeren binnen de werkzone is niet toegelaten. Er mag wel geparkeerd worden op eigen terrein en de private parkings van de handelaars.
Onder voorbehoud van gunstige weers- en werkomstandigheden zullen de werken klaar zijn op het einde van dit jaar.