Truineer Nieuws melden?

Heraanleg Diesterstraat

Maandag 21 augustus start de heraanleg van de Diesterstraat. De werken zullen tot in het voorjaar 2024 duren.

De werken worden uitgevoerd door aannemer Lummense Wegenbouw in onderaanneming van aannemer Grizaco en zullen in drie fasen gebeuren

 • -Fase 1: maandag 21.08.2023 tot najaar 2023: Deel tussen sint-Gangulfusplein en de Abdijstraat
 • -Fase 2: najaar 2023 tot einde 2023: wegvak ter hoogte van het Sint-Gangulfusplein
 • -Fase 3: einde 2023 tot voorjaar 2024: wegvak tusen de Kazernevest en het Sint-Gangulfusplein.

Wat staat er te gebeuren?

 • aanleg van comfortabele, obstakelvrije voetgangerszones en -oversteken
 • inpassen geleidelijnen voor blinden en slechtzienden
 • uitbreiding en optimalisatie stalplaatsen voor fietsen
 • rijwegbreedte afstemmen op gebruik auto/fiets
 • uitbreiden van het aantal shop&go plaatsen
 • maximaal inpassen van groenzones
 • benadrukken van het Sint-Gangulfusplein
 • uitrol uniform materiaalgebruik heraanleg wegenis