Truineer Nieuws melden?

Extra toezicht op ruilvekavelingswegen

Steeds meer meldingen tegen het oneigenlijk gebruik van landbouwwegen leiden tot verscherpt toezicht.

Mededeling van de gemeente Gingelom
De laatste tijd ontvangen we veel meldingen over het oneigenlijk gebruik van onze landbouwwegen.
Deze zijn er voor de landbouwers en kunnen tevens gebruikt worden door (brom)fietsers, ruiters en wandelaars. Niet door personenwagens!
In deze zomerperiode en toeristisch hoogseizoen ontvangt Gingelom veel fietsers en wandelaars.
Wij wensen de veiligheid van deze zwakke weggebruikers te verhogen en daarom zal er door de lokale politie extra toezicht gebeuren en zal er desgevallend geverbaliseerd worden.
Een verwittigd persoon is er 2 waard!
Kan een afbeelding zijn van golfkar, segway, fiets en tekst