Truineer Nieuws melden?

Zwemvijver voor honden heropend

Er is beslist om de hondenzwemvijver gelegen aan de Trudobron opnieuw te openen. Laboresultaten tonen aan de waterkwaliteit in orde is en dat honden er opnieuw zonder risico kunnen zwemmen.

Na een vermoeden van blauwalgen werd de hondenzwemvijver op 3 juli preventief gesloten. Blauwalgen kunnen voor zowel mensen als dieren schadelijk zijn. Menselijk contact met blauwalgen kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn en luchtwegklachten. Als honden drinken van water besmet met blauwalgen kan dit zorgen voor aantasting van lever en centraal zenuwstelsel.

“Bij het geringste vermoeden van blauwalgen nemen we preventieve maatregelen om onze dieren te beschermen. De laboresultaten tonen aan dat de hoeveelheid aanwezige cyanobacteriën, die blauwalgen veroorzaken, niet schadelijk is waardoor we de hondenzwemvijver opnieuw kunnen openen”, vertelt schepen van dierenwelzijn Mieke Claes.

“Het labo heeft zo snel mogelijk de waterkwaliteit onderzocht en heeft vandaag hun resultaten aan ons overgemaakt. We zijn blij dat de waterkwaliteit in orde is en dat onze geliefde viervoeters op warme dagen opnieuw verkoeling kunnen zoeken in onze hondenzwemvijver”, besluit burgemeester Ingrid Kempeneers.