Truineer Nieuws melden?

Triamant: crisismanagement van start na vaststelling tekorten

Na de vaststelling van ernstige zorgtekorten door de Vlaamse Zorginspectie op de site van Triamant in Velm, gaat het lokaal bestuur in samenwerking met de Eerstelijnszone Haspengouw over tot crisismanagement op de site

Dinsdag sprak de ondernemingsrechtbank van Turnhout het faillissement uit van Curamant. Het bedrijf stond in voor de zorg in verschillende woonfaciliteiten, waaronder ook de sites van Triamant Bree en Sint-Truiden. Na de vaststelling van ernstige zorgtekorten door de Vlaamse Zorginspectie op de site van Triamant in Velm, gaat het lokaal bestuur in samenwerking met de Eerstelijnszone Haspengouw over tot crisismanagement op de site om de zorg en het welzijn van de kwetsbare bewoners te garanderen.

“Donderdagochtend werden we gecontacteerd door het Vlaamse departement Zorg omdat de sites van Triamant Bree en Sint-Truiden zich in een gevarenzone dreigden te begeven door wanbeheer en een ondoorzichtig kluwen van vennootschappen”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers. “Hierdoor wist de organisatie de betrokken zorgsites te onttrekken aan de standaard kwaliteitscontroles. Gezien het hier om één van de meest kwetsbare groepen uit onze bevolking gaat, hebben we onmiddellijk onze maximale medewerking verleend. De gezondheid, continuïteit van zorg en levenskwaliteit van de hulpbehoevende bewoners zijn onze absolute prioriteit.”

“We hebben donderdag meteen samengezeten met de Eerstelijnszone (ELZ) Haspengouw om na te gaan hoeveel zorgend- en verpleegkundig personeel beschikbaar is binnen de eerstelijnszone”, gaat schepen van Sociale zaken Pascy Monette verder. “Aansluitend zijn we naar de site gegaan om de situatie ter plaatse in te schatten en hebben we aangedrongen op een objectieve analyse door de Vlaamse Zorginspectie. Vrijdag hebben we hun bevindingen ontvangen en hieruit bleek dat er absoluut dringende acties vereist waren.”

“We stelden een team samen van 10 deskundigen vertrouwd met KATZ-schalen (evaluatieschaal om de afhankelijkheidsgraad van patiënten te bepalen) dat bij de kwetsbare mensen op de site de situatie is gaan vergewissen. De vaststellingen van dit team zijn bijzonder ernstig en schrijnend. Zo is er vastgesteld dat verschillende bewoners die buiten het woonzorgcentrum Orelia op de site verblijven, niet de zorgen krijgen waar ze recht op hebben en waarvoor zij betalen. De situatie leidt tot mensonwaardige en zelfs levensbedreigende toestanden. De controle-instanties zijn hier in het verleden duidelijk bewust buiten spel gehouden”, vertelt dokter Johan Vandervelden van Eerstelijnszone Haspengouw.

De Eerstelijnszone en het lokaal bestuur Sint-Truiden ondernemen nu concrete acties om de zorg te optimaliseren. Dit gebeurt via zelfstandige thuisverpleging onder coördinatie van de ELZ, ondersteunt door het Zorgbedrijf, een welzijnsvereniging van het Lokaal Bestuur. Ook Orelia springt bij waar mogelijk. Zo zijn er afspraken gemaakt met Orelia rond het voorzien van maaltijden gedurende het weekend. Vanaf maandag neemt het Zorgbedrijf deze taak over.

“We betreuren ten zeerste dat we als lokaal bestuur zo laattijdig door de Zorginspectie op de hoogte werden gebracht van de zorgwekkende situatie op de site. Verschillende bewoners van Triamant en een aantal zelfstandige verpleegkundigen hebben namelijk al maanden geleden de Zorginspectie gealarmeerd over de wantoestanden”, zegt schepen van Sociale zaken Pascy Monette.

“Onze grootste bekommernis nu is dat alle betrokken patiënten de zorg krijgen waar ze recht op hebben”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers. “De situatie die hier ontstaan is, is ontoelaatbaar. Zowel het lokaal bestuur als de Eerstelijnszone Haspengouw tillen zwaar aan dergelijke wantoestanden. We dienen dan ook een klacht met burgerlijke partijstelling in bij de onderzoeksrechter ten aanzien van de verantwoordelijken van Triamant, Curamant en Patrivelm om dergelijke misdrijven ten aanzien van de zwaksten van de samenleving te onderzoeken en te berechten.”