Truineer Nieuws melden?

Containerpark nog maar 4 op 7 geopend

Veel onbegrip op sociale media voor de sluiting van het containerpark, nu ook op dinsdag. Gemeenteraadslid Carl Nijssens bindt de koe de bel aan, maar vangt voorlopig bot. (FK)

Gemeenteraadslid Carl Nijssens vroeg het stadsbestuur waarom ze onlangs  de beslissing nam om het containerpark van Sint-Truiden nu ook op dinsdag  te sluiten. Een onbegrijpelijke beslissing om de dienstverlening nog meer te  verminderen in de vakantieperiode. Er kwam voorlopig nog geen antwoord… 

Weer minder dienstverlening 

Tot voor kort konden de Truienaren op 5 van de 7 dagen terecht op het stedelijk containerpark.  Dit zal nu nog slechts 4 dagen geopend zijn per week. Onlangs besliste het stadsbestuur om ook  op dinsdag het containerpark te sluiten! 

Zo zal het Truiens containerpark nu enkel nog geopend zijn op donderdag en vrijdag, op afpraak  volgens op het voorhand vastgelegde uur. En op woensdag en zaterdag, zonder afspraak. De  openingsuren op de dagen met afspraak zijn van 9u30 tot11u45 en van 12u30 tot 16u. Op de  dagen zonder afspraak kan je er terecht vanaf 9u. 

“In ‘coronatijd’ werd beslist om op afspraak te werken voor de volksgezondheid.  Vandaag zien we dat heel wat recyclageparken dit systeem terugdraaien omdat er zo meer  mensen kunnen geholpen worden op een en dezelfde dag. Het is daarenboven niet altijd even  eenvoudig te plannen op welk uur je auto vol zal zitten met afval als je aan het opruimen of  verbouwen bent. Een tweede of derde keer terugkomen is dan ook weer praktisch onmogelijk.  Dit doet men jammer genoeg nog niet in Sint-Truiden.” zegt Carl Nijssens. 

Recyclagepark meer sluiten in vakantieperiode, onbegrijpelijk! 

Extra sluiten in de zomervakantie is ongehoord. Vele mensen hebben verlof en trekken daarom  niet altijd naar het buitenland maar blijven thuis en klussen of verfraaien de woning. “En dan  gaan wij als stad ons containerpark een dag extra sluiten? Onbegrijpelijk!” 

Daarenboven zijn de zomermaanden warm en worden de vuilzakken maar om de 2 weken  opgehaald. Limburg.net heeft opgeroepen de recyclageparken open te stellen zodat de inwoners  daar de afvalzakken ook kunnen binnenbrengen. Sint-Truiden is hier op ingegaan. Dit helpt  mensen met kleine woningen op appartementen die in het warme weer de vuilzakken moeilijk  kunnen bijhouden zonder geuroverlast of last van ongedierte.Het meer sluiten van ons  containerpark in de zomer helpt ook hier de inwoner niet! 

“Ik vind het principieel ongehoord dat de stad haar basisdienstverlening afbouwt. Besparen op  kerntaken is niet de juiste keuze en treft de Truienaar in hun dagelijks levensgemak waarvoor ze  verdorie belastingen betalen.” 

Voorbode voor overdracht naar Limburg.net ? 

Als gemeenteraadslid heb ik de vraag deze week gesteld aan het stadsbestuur ‘waarom’ de  beslissing is genomen om een dag extra te sluiten in deze zomervakantie en of dit tijdelijk of  definitief is. Maar zoals gebruikelijk is er nog geen antwoord…. 

Is dit misschien een voorbode van de overdracht van ons stedelijk containerpark naar  Limburg.net? De voorbije gemeenteraad bevestigden zowel burgemeester Ingrid Kempeneers als  schepen Johan Mas dat ze deze piste weer bekeken. Ik heb hier ook navraag gedaan op de Raad  van Bestuur van Limburg.net en ook daar werd me bevestigd door de directie dat de informele  gesprekken die anderhalf jaar in de koelkast zaten weer werden opgestart. Afwachten dus wat  het schepencollege zal beslissen en wat hun plannen zijn die ze gaan hebben met het stedelijk  containerparkpersoneel die trouwens een dikke pluim verdienen voor hun dagelijkse inzet!