Truineer Nieuws melden?

Alweer een waterprobeem

Vanaf 20 juli 2023 wordt het tijdelijk onttrekkingsverbod van water, dat sinds 10 juni van kracht is, uitgebreid voor alle onbevaarbare waterloop op het Limburgse grondgebied. Deze beslissing komt bovenop het permanente onttrekkingsverbod voor  dat al sedert vorig jaar bestaat en geldt voor ecologisch kwetsbare beken.

 

Deze beslissing viel naar aanleiding van het droge weer van de afgelopen periode. De recente neerslagperiodes met een eerder buiig karakter hebben geen wezenlijke impact op de situatie van de onbevaarbare waterlopen.
Zolang dit verbod van kracht is, mag er geen water geput worden, tenzij in een aantal uitzonderlijke gevallen (o.a. hulpdiensten).
Meer informatie over droogte en het onttrekken van water kan u vinden op onze website https://crisis-limburg.be/droogte-en-watergebruik/ #droogte #water
Kan een illustratie zijn van kaart en tekst