Truineer Nieuws melden?

Sociaal project Vivos Artes (Montenakenweg) ingehuldigd

Vandaag vond de inhuldiging plaats (13/06/2023) van het project Vivos Artes, een gezamenlijk project van de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden, vzw Vistha en vzw het Heft. Dat gebeurde in aanwezigheid van minister Benjamin Dalle. “Het project bestaat uit vier gewone sociale appartementen en zes wooneenheden voor jongvolwassenen die tijdens hun verblijf in dit project zelfstandig leren wonen”

Onder een blakende zon vond vandaag de inhuldiging plaats (13/06/2023) van het project Vivos Artes, een gezamenlijk project van de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden, vzw Vistha en vzw het Heft. “Het project bestaat uit vier gewone sociale appartementen en zes wooneenheden voor jongvolwassenen die tijdens hun verblijf in dit project zelfstandig leren wonen” verduidelijkt Daniëlle Starren, directeur van Nieuw Sint-Truiden. “Het Heft heeft aan ons het terrein in erfpacht gegeven en Vistha staat in voor de begeleiding van de jongvolwassenen”. Er is een gezamenlijke tuin voorzien en een gemeenschappelijke ruimte waar de jongeren alles krijgen aangeleerd. 

“Psychiatrische problemen en armoede gaan vaak hand in hand”, kaart Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd, Media en Armoedebestrijding, aan. “Daarom is het zó belangrijk dat de sociale huisvestingsmaatschappij hierop inspeelt. Met het aanbieden van betaalbare huisvesting geeft het de jongeren de kans hun leven terug op rails te zetten. Het past in onze ambitie extra in zetten op het begeleiden van jongeren met psychische kwetsbaarheden.”

Een innovatief project

Ondertussen worden er door Nieuw Sint-Truiden al meer dan 1.600 woningen en appartementen verhuurd, maar de woonnood en de nood aan aangepaste projecten voor specifieke doelgroepen blijven groot.

Door de drie hoofdactoren van dit project werd gezocht naar de mogelijkheid om een visie te realiseren van sociale woongelegenheden, waarbij een aantal wooneenheden voorbehouden zouden worden voor jongvolwassenen en dit specifiek voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Bart Maes, voorzitter Vistha vzw Vivos Artes wil dan ook een veilige en geborgen haven bieden voor deze jongvolwassenen. Om hen te helpen de nodige vaardigheden te ontwikkelen na een moeilijke en kwetsbare periode in hun leven en ze te begeleiden in hun hersteltraject om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Dankzij de goede samenwerking met cv Nieuw Sint-Truiden kunnen de jongeren in een betaalbare studio werken aan hun herstel. De studio is op hun maat ontworpen: privacy kan, maar er is ook plaats voor onderlinge interactie en ondersteuning in de gemeenschappelijke ruimte.” 

“De buurt betrekken met het project was onze hoofdvisie”, geeft Eveline Kevers, voorzitter van Nieuw Sint-Truiden, aan. Dit stadsdeel waarin het project is gevestigd omvat onder andere 17 andere sociale woningen, het buurtrestaurant ‘Den Teluur’, woonzorgcentrum ‘Den Akker’, het psychiatrisch ziekenhuis ‘Asster’, het psychiatrisch verzorgingstehuis ‘De Passer’ en private woningen. “Zo hopen we samen met de nodige training, ondersteuning en begeleiding van vzw Vistha, deze jongeren een plek te leren vinden in de samenleving. Het uiteindelijke doel is de doorstroming van de bewoners naar de reguliere woonmarkt, mits aangepaste ondersteuning”. 

Jongeren kunnen binnen dit project wonen en trainen in een geborgen omgeving, waar ze deel zullen uitmaken van een gemeenschap. Dit kaderde perfect binnen de subsidie oproep van de provincie Limburg voor “Innovatieve woonvormen”. Deputé Inge Moors verduidelijkt: ‘Er is nood aan betaalbare, gemeenschappelijke woonvormen voor jongvolwassenen die begeleiding nodig hebben. Positief in het project ‘Vivos Artes’ is de samenwerking tussen de verschillende partners vanuit verschillende sectoren om zowel de woonvraag als het zorgaspect en de integratie in de buurt aan te pakken”. Door de financiële ondersteuning van de provincie kan hier werk van worden gemaakt.

Eindelijk in de steigers

Vandaag werd het project officieel ingehuldigd in het bijzijn van de voormalige directeurs Georges Feucht (Nieuw Sint-Truiden) en Niek Geuens (vzw Vistha), die ondertussen met pensioen zijn, en hun opvolgers Daniëlle Starren en Jonathan Cardoen. “We vonden het belangrijk om hen te betrekken bij de opening omdat zij de initiatiefnemers waren van dit project” aldus Jonathan. “Naast het inhuldigen van dit project, willen we vandaag vooral alle partners bedanken voor hun engagement en fantastisch werk. Iedereen heeft zijn/haar steentje bijgedragen in wat naar mijn gevoel een prachtig concept is wat zal resulteren in het creëren van opportuniteiten voor vele jongvolwassenen.” 

Vivos Artes werd begin 2018 geselecteerd in het kader van de projectoproep “Experimenteel wonen” van de Vlaamse overheid. Hierdoor kan er specifiek op deze doelgroepen worden ingespeeld. Ook schepen Mieke Claes van de stad Sint-Truiden is verheugd met dit initiatief. “Vivos Artes is een toonvoorbeeld in het kader van experimenteel wonen. Dit project begeleidt jongeren met een psychische kwetsbaarheid in het zelfstandig wonen met als uiteindelijk doel om hen te laten doorstromen naar de reguliere woonmarkt. Jongeren ondersteunen en op die manier meer weerbaar maken voor de toekomst kan ik als schepen van wonen alleen maar positief onthalen. Dit vergroot namelijk hun kansen op een gelukkige en succesvolle toekomst.”