Truineer Nieuws melden?

Politie neemt deel aan grootschalige training

De politie van onze zone nam opnieuw deel aan een grootschalige training (Field Training Exercise – FTX) in het kader van openbare orde. Er werd deze keer onder andere met traangas gewerkt.

De deelnemers zijn lid van het team HYCAP. Dat is een solidariteitsmechanisme waarbij politiezones elkaar steun geven.
Bij betogingen of grote evenementen heeft een lokale politiezone vaak meer personeel nodig dan dat zij kunnen leveren en om dit op te vangen is er deze regeling. Politie Sint-Truiden leveret bijvoorbeeld personeelsleden bij festivals, betogingen of wanneer er rellen verwacht worden. Wanneer STVV thuis speelt, krijgen wij dan hulp uit andere politiezones.
In elke politiezone is er zo een team in functie van de grootte van het korps. De leden doen dit naast hun reguliere taak binnen het korps (vb. interventie, wijkwerking) en ze krijgen hier speciale opleidingen voor. De inzet van de HYCAP wordt gecoördineerd door de Federale Politie.
Kan een afbeelding zijn van 3 mensen