Truineer Nieuws melden?

Jo Santy nieuwe directeur van De Mindere

Jo Santy is de nieuwe directeur van museum De Mindere. Hij komt over van de Alamire Foundation in de Abdij van Park in Heverlee en had daarvoor een lange carrière in het Muziekinstrumentenmuseum op de Brusselse Kunstberg.

Na de installatie van een nieuw bestuursorgaan medio 2022 geeft museum DE MINDERE in Sint-Truiden opnieuw blijk van veerkracht met de aanstelling van een directeur. Jo Santy
komt over van de Alamire Foundation in de Abdij van Park in Heverlee en had daarvoor een lange carrière in het Muziekinstrumentenmuseum op de Brusselse Kunstberg. Het bestuur
koos Jo wegens zijn ruime ervaring en netwerk in de cultureel erfgoedsector en zijn klare visie over een toekomstproject voor DE MINDERE. Het feit dat Jo geen enkele voorgeschiedenis heeft in de hoofdstad van Haspengouw werd als een pluspunt beschouwd.

Jo Santy wil zich naar eigen zeggen als directeur “ten dienste stellen van collecties, team, bezoekers en belanghebbenden van DE MINDERE". Conservator Christa Engelbosch, die vele jaren de zakelijke leiding waarnam, kan zich dankzij Jo’s aanwerving exclusief toeleggen op collectiebeheer, onderzoek en dienstverlening.