Truineer Nieuws melden?

Eerste straatverpleegkundige voor Sint-Truiden

Vanaf oktober 2023 zal in onze stad een straatverpleegkundige zorgmijders en/of thuis- en daklozen op het terrein helpen en begeleiden naar verdere zorg.

Vanaf oktober 2023 zal een straatverpleegkundige zorgmijders en/of thuis- en daklozen op het terrein helpen en begeleiden naar verdere zorg. Dit is één van de acties die het Sociaal Huis Sint-Truiden, het Wit-Gele Kruis Limburg en het ‘Halmaalhuis’ realiseren. Op die manier willen ze de drempel naar zorg verlagen voor mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid.

“In onze stad trachten we de beste zorg voor iedereen die er nood aan heeft te ontsluiten. Helaas stellen we vast dat we hier via het huidige aanbod niet in slagen. Met het ‘Halmaalhuis’ willen we ons net daarom richten op zorgmijders en/of dak-en thuislozen in de EersteLijnszone Haspengouw. Dankzij de samenwerking tussen verschillende partners willen we een betere en meer geïntegreerde zorg bieden. Dat betekent dat we naar de mensen toe moeten gaan en hen begeleiden naar gespecialiseerde hulp op maat. Het Sociaal Huis ondersteunt het project door de financiering van een voltijds mandaat straatverpleegkundige. Hiervoor is een totaal budget van 82.500 euro voorzien”, vertelt schepen van Sociaal beleid Pascy Monette.

Straatverpleegkundige

Het Wit-Gele Kruis Limburg stelt een straatverpleegkundige aan. Vanuit het toedienen van de eerste zorgen probeert hij/zij een vertrouwensrelatie op te bouwen en de stap naar sociale -en/of medische voorzieningen te verkleinen. Daarnaast zullen ook preventieve acties en gezondheidsvoorlichting een belangrijk onderdeel vormen van het takenpakket. De straatverpleegkundige zal deze mensen toe leiden naar het ‘Halmaalhuis’ waar voor elk individu het best mogelijke begeleidingstraject wordt voorzien.

Halmaalhuis

De straatverpleegkundige start vanaf 1 oktober 2023. Deze zal werken binnen het ‘Halmaalhuis’, een project voor een brede eerstelijns huisartsenpraktijk uitgeschreven door de Vlaamse overheid waarop huisartsenspraktijk Avenue 39 en PZ Asster intekenden. Het ‘Halmaalhuis’ heeft als belangrijkste doelstelling het verlenen van somatische zorg aan mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid binnen de ELZ Haspengouw. Het Halmaalhuis wordt aangestuurd door een netwerk van 0, 1ste en 2de en 3delijn. Het Halmaalhuis is gelegen aan de Halmaalweg 4 te Sint-Truiden. De stuurgroep van het ‘Halmaalhuis’ zal het project opvolgen en evalueren.

Alle actoren van de geestelijke gezondheidszorg, waaronder het psychiatrisch ziekenhuis Asster, zetten hun schouders onder het project. Sint-Truiden is naast Hasselt en Kortrijk, de derde stad in Vlaanderen die inzet op straatverpleegkundigen.