Truineer Nieuws melden?

Boek over 100+2 jaar ‘bouwen’ Nieuw Sint-Truiden

Op 30 juni houdt ‘sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden op te bestaan onder deze naam. Met 18 andere actoren, die in  Limburg werkten rond sociaal wonen, gaat ze op in ’Wonen in Limburg’. Reden genoeg om met een boek  terug te kijken op de prestaties van Nieuw Sint-Truiden en op de uitdagingen waar ze voor stond. 

Mooie en warme mensen laten stenen spreken 

Nieuw Sint-Truiden! Zo heet niet enkel het stadsdeel aan de rand van Sint-Truiden. Ook werd daar, nu bijna  102 jaar geleden, de kiem gelegd voor de oprichting van de eerste sociale huisvestingsmaatschappij van  Limburg. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de stichters voor dezelfde naam kozen. Op 7 oktober 1921  werd de maatschappij opgericht. Pastoor van de Truiense parochie Sint-Pieter, Lambertus van Oost – hij was  de allereerste voorzitter van Nieuw Sint-Truiden – en enkele gegoede burgers uit de stad konden niet  wachten om aan de slag te gaan.  

Op 30 juni houdt Nieuw Sint-Truiden op te bestaan onder deze naam. Met 18 andere actoren, die in  Limburg werkten rond sociaal wonen, gaat ze op in ’Wonen in Limburg’. Reden genoeg om met een boek  terug te kijken op de prestaties van Nieuw Sint-Truiden en op de uitdagingen waar ze voor stond.  

Woningnood 

Het boek geeft weer welke evoluties zich voordeden in de geschiedenis van de sociale huisvesting. De  schrijver, de medewerkers, het bestuur en elk geïnterviewde die meewerkte aan het boek vertellen ronduit  over leuke anekdotes, straffe verhalen en vooral hoe er werd geprobeerd om zoveel mogelijk mensen  verder te helpen. 

De woonnood was van bij de start gigantisch. De vraag naar betaalbare woningen was groter dan het  aanbod. Voor de eerste bestuurders van Nieuw Sint-Truiden moest er snel en veel gebouwd worden. Dat  gebeurde ook! De eerste 70 jaar werden vooral grootschalige projecten gerealiseerd. Op meerdere locaties  in de stad werden wijken met 100 tot 300 sociale woningen rechtgezet. Ze leken op elkaar. Een  medewerker van Nieuw Sint-Truiden omschreef het goed: “Ik vond zelfs de voordeur, bij wie ik moest zijn,  niet terug, ze zien er allemaal hetzelfde uit.”  

Tot zowat 1990 was de bouwmaatschappij enkel actief in de Sint-Truiden. Daarna kwamen de naburige  gemeenten Nieuwerkerken en Gingelom erbij. Mettertijd koos Nieuw Sint-Truiden ervoor om eerder  kleinschalige projecten te verwezenlijken. De woningnood milderen en de wachtlijsten doen slinken waren  en bleven prioriteit.  

De verschillende bouwtrends worden belicht met 15 representatieve projecten in het boek. Hierin worden  interviews voorgesteld van mensen die hun hart en ziel in deze projecten stopten en beschrijven ze  grootschalige renovaties van bestaande woonwijken, energetisch wonen, inbreiding, herbestemming van  leegstaande en vervallen panden en de opwaardering van het stadscentrum en de dorpskernen van het  werkgebied van Nieuw Sint-Truiden. 

Het welzijn van huurders 

Na verloop van tijd kwam voor Nieuw Sint-Truiden de focus te liggen op het welbevinden van haar  huurders. Extra tijd, geld én ruimte ging naar wonen in een fijnere en groenere omgeving, met waar  mogelijk voorzieningen om samen te komen. Nieuw Sint-Truiden speelde door de jaren in op nieuwe  noden. Vijftien huurders getuigen over hoe ze zich voelen binnen de muren van hun huurwoning en in de  directe omgeving ervan. Mooie en warme mensen die de stenen laten spreken.

Bedankt aan iedereen die 102 jaar sociaal wonen heeft mogelijk gemaakt 

“We vonden het nodig om het verhaal van 102 jaar Nieuw Sint-Truiden te bundelen en vereeuwigen”,  geven Eveline Kevers en Daniëlle Starren, respectievelijk voorzitter en directeur van Nieuw Sint-Truiden  aan. “Zoveel mensen bundelden hun krachten om de sociale huisvestingsmaatschappij te brengen tot waar  ze vandaag voor staat. Een vaste waarde binnen de sociale huisvesting.” 

Het boek werd in beperkte oplage gedrukt. Het zal worden geschonken aan iedereen die heeft meegewerkt  aan het boek en aan diegenen die hun steentje hebben bijgedragen aan 102 jaar Nieuw Sint-Truiden.