Truineer Nieuws melden?

Zomer BOB-campagne gestart, regelgeving (nog) strenger

De zomer BOB-campagne is gisteren, vrijdag 2 juni 2023, gestart en loopt tot en met maandag 28 augustus 2023. De alchollimieten zijn trouwens strenger. De drempelwaarde voor onmiddelijkke intrekking van het rijbewijs is sinds 1 juni verlaagd van 1,5 promille naar 1,2 promille. Een verwittigd bestuurder is er twee waard.

Om de verkeersveiligheid te verhogen, de strijd tegen rijden onder invloed van alcohol te versterken en tegelijk de werklast voor de parketten en rechtbanken draaglijk te houden, is voorzien in een geleidelijke verlaging van de drempelwaarde die bepaalt wanneer de politie moet overgaan tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

Tot nu toe moest de onmiddellijke intrekking standaard plaatsvinden vanaf 0,65 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (wat overeenstemt met 1,5 promille). De nieuwe drempelwaarde vanaf 1 juni 2023 bedraagt 0,50 mg/l UAL oftwel 1,2 promille. 

Bijgevolg zal het parket voortaan alleen nog minnelijke schikkingen voorstellen wanneer een gecontroleerde bestuurder minder dan 0,50 mg/l blaast.

Moraal van het verhaal: bestuurders die een boete willen vermijden en hun rijbewijs zeker niet willen kwijtspelen, drinken best gewoon niet. Of kies een Bob en laat die achter het stuur plaatsnemen!

Verkeersveiligheid is het politionele thema dat – door verkeersongevallen – tot het grootste aantal dodelijke slachtoffers per jaar leidt, ver vóór andere veiligheidsfenomenen zoals terrorisme of gewelddadige criminaliteit. De politie heeft zowel een preventieve als repressieve rol. 

Verkeersveiligheid verwijst naar alle maatregelen om verkeersongevallen te voorkomen of om de gevolgen ervan te verminderen. Dit thema uit het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025 Een veerkrachtige Geïntegreerde Politie, ten dienste van de samenleving is een zaak van iedereen. Het spreekt ieders verantwoordelijkheidszin aan. 

Bron: Federale politie