Truineer Nieuws melden?

21 miljoen voor nieuwe spoed, parking en consultatieruimtes

Sint-Trudo Ziekenhuis doet grootse plannen uit de doeken. Volgt u even mee?

Stilstaan is achteruitgaan, een gezegde dat zeker van toepassing is voor een ziekenhuis in een snel evoluerende zorgsector. Zo geldt ook voor Sint-Trudo Ziekenhuis. Om haar belangrijke zorgopdracht te blijven vervullen in de toekomst breidt het ziekenhuis haar campus verder uit.

Cindy Monard, algemeen directeur, geeft kadering bij de toekomstplannen: “De missie van Sint-Trudo Ziekenhuis zit in ons motto “deskundig én dichtbij”.  Onze belangrijkste drijfveer in alles wat we doen zal altijd mensgerichte zorg zijn: warme zorg, met oog voor de mens achter de patiënt en zijn naasten. Zij moeten in het volste vertrouwen beroep kunnen doen op onze expertise. Daarom is het noodzakelijk dat we verder groeien als ziekenhuis. We moeten vooruitkijken in de toekomst en vandaag investeren in onze mensen, maar ook in onze gebouwen.”

Bouwplannen

“De voorbije jaren vonden al heel wat verbouwingen plaats aan en rond het ziekenhuis, denk maar aan het hoofd-halscentrum, het vernieuwde bevalkwartier en dialysecentrum, de uitbreidingen op radiologie, de investeringen in labo-apparatuur en een volledig nieuwe cleanroom in onze apotheek. Met de financiële steun van Fighters Against Cancer konden we in juni bovendien een uniek huisdierenpaviljoen openen aan ons ziekenhuis.”, aldus Koen De Coninck, financieel-administratief directeur.

Campus met nieuwe spoed

“Twee jaar geleden kochten we het perceel direct links van het ziekenhuis en startten we met de renovatie van het gebouw aan de Rummenweg, waar ondertussen onze administratieve diensten gehuisvest zijn. Zo maakten we in het ziekenhuis al extra plaats voor de zorg, waar we nu een volledig nieuw hyperambulant dagziekenhuis inrichten. In september starten de werken aan de huidige cafetaria, waar in november een sfeervolle brasserie “Bar Bouffe” haar deuren zal openen.

Het grootste huzarenstuk zal echter een volledig nieuwe spoedafdeling worden aan de achterzijde van het gebouw, met een geïntegreerde huisartsenwachtpost. Zo kunnen we de toestroom van patiënten veel beter beheren. We verwachten hierover binnenkort de goedkeuring vanuit de overheid voor ons financieringsdossier. Door die uitbreiding moeten we onze huidige bezoekersparking opofferen. De site links van het ziekenhuis zal dan de nieuwe bezoekersparking worden, met een wandelpad dat de gehele campus verbindt. Ook de consultatieblok zal nog volledig onderhanden genomen worden binnen enkele jaren.”, besluit Koen De Coninck.

Duurzaamheid

“We voeren een duurzaam beleid met aandacht en respect voor de omgeving. Dat betekent ook dat we grondig onderzocht hebben hoe we in de toekomst zullen werken en wat daarvoor nodig is. Het groen in de omgeving is daarbij een belangrijke factor, maar ook de mogelijkheden om bvb. zonnepanelen en groendaken te voorzien. Al onze plannen staan uiteindelijk in het teken van onze maatschappelijke taak als zorginstelling, die we voor onze regio willen blijven vervullen.”, besluit Cindy Monard.