Truineer Nieuws melden?

Trouw aan de traditionele Kruisdagenprocessie

De Kruisdagenprocessie in Zepperen is een traditie die nauwgezet in stand wordt gehouden. Maandag 15 mei was het weer zover. De processie liep zoals altijd langs akkers, weides en aanplantingen. met regelmatige stop voor gebed aan één van de veldkapellen. E.H. Valère Keupers, assumptionist, droeg  nog een mis op in de hoeve Vanoirbeek. ” De landbouwer is een vakman, maar met het slagen van de oogst is toch altijd weer mysterie en hoop gemoeid”, hoorden we nog.

© Zepperen Samen

Kan een afbeelding zijn van , met de tekst Landelijke Gilde samen meer in Zepperen UITNODIGING KRUISPROCESSIE MAANDAG 15 MEI 2023 Ter gelegenheid van de KRUISDAGEN Zepperen. Deze elk we verder aan Kruisprocessie houden dit jaar de akkers Winning Vanoirbeek Stijn Zepperen-dorp 69 Zepperen, uur. Deze viering behelst een wandeling door enkele korte bezinningen een misviering op bedrijf (ook minder goed weer iering door, wij kunner daar altijd terecht op een plaats!). wordt voorgegaan door pater Valere Keupers. wordt kleine receptie door de LANDELIJKE GILDE Uen uw familie worden uitgenodigd tot het Graag tot maandag Wij rekenen op een talrijke opkomst. van MAANDAG Winning Vanoirbeek Stijn Zepperen-dorp Zepperen,