Truineer Nieuws melden?

Succesvol ringwerk in ’t Speelhof

De onlangs opgerichte ‘Werkgroep Nestkastjes’ assisteerde dhr. Louis Bils bij het ringwerk van jongen in de nestkastjes van ‘t Speelhof. Louis is gecertificeerd ringer van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Enkele nestjes waren reeds uitgevlogen en in totaal telden we 151 nestjongen waarvan er 98 geringd werden (63 koolmezen & 35 pimpelmezen). De overige jongen waren te klein of te groot om geringd te worden (of dood in ’t nest). Het resultaat van het ringwerk wordt geregistreerd bij het KBIN om maximaal informatie te verzamelen over de spreiding, leeftijd, voortplanting en trek van vogelpopulaties.

De jongen worden snel uitgenomen, in een emmertje gezet, geringd en dadelijk terug in het nest gedeponeerd. Dit alles neemt nauwelijks 2 minuten in beslag. Met dank aan Ivo Breesch voor de info en het fotomateriaal.

 

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen en de tekst '雄 © Ivo Breesch'