Truineer Nieuws melden?

Paula Mommen overleden

Wij vernemen het overlijden van Paula Mommen. We kennen haar als voormalige uitbaatster van frituur Mommen, later Bij Jacques (haar zoon) op de Houtmarkt. Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe. Gelegenheid tot groeten, dinsdag 30 mei van 18.30 tot 19 uur (funerarium Eraerts).