Truineer Nieuws melden?

Oudste orgel van België krijgt een nieuw leven

Na twee jaar intens restaureren is het oudste orgel van België (van de hand van orgelbouwer Christian Ancion) terug van weggeweest, in de Sint-Jacobuskerk van Schurhoven. In het weekend van 3 juni wordt het ingewijd en zal iedereen weer vol kunnen genieten van de klanken.

Nauwelijks enkele honderden meters van de prachtige Begijnhofkerk van Sint-Truiden  (UNESCO-werelderfgoed!) en het inmiddels wereldbekende Ancion-orgel uit 1654, staat de  Sint-Jacobuskerk van Schurhoven. Laat nu net daar een tweede orgel van dezelfde  orgelbouwer staan, Ancion dus, maar volgens de specialisten nog zowat 20 jaar vroeger  gebouwd, omstreeks 1635. Daarmee beschikt Sint-Truiden over de twee oudste, in hun  geheel bewaarde orgels van heel Vlaanderen, feitelijk van het voormalige prinsbisdom Luik  en van de Zuidelijke Nederlanden. Dit doet Sint-Truiden als monumentenstad alle eer aan. 

Tot voor enkele jaren was het nog niet duidelijk welk van beide instrumenten nu echt het  oudste zou zijn. De voorbije jaren werd het orgel van Schurhoven echter grondig onderzocht  en gerestaureerd, feitelijk gereconstrueerd, helemaal naar de oorspronkelijke toestand.  Daarbij groeide de veronderstelling – harde bewijzen zijn er daarvoor nog niet – dat dit  instrument wellicht tussen 1630 en 1635 werd gebouwd. De gelijkenissen met het orgel in de  begijnho9erk zijn bijzonder treffend, ook al is het orgel in Schurhoven voorzien van een  pedaalklavier. Verder komen de disposi6es (dit zijn de verschillende klanken van het orgel) van beide instrumenten min of meer overeen.  

Christian Ancion was een 17de-eeuws orgelmaker, gevestigd in Hoei (Huy). Er zijn van hem  orgelbouwactiviteiten bekend van ca. 1632 tot ca. 1662. Zijn zoon (of broer?) Remy Ancion  zette na 1662 het atelier verder. Er zijn nog slechts twee orgels van de familie Ancion bekend,  allebei staan ze in Sint-Truiden, hetgeen een merkwaardige, unieke situatie is in de  orgelwereld. 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de restauratie van het tweede Ancion-orgel. Het  instrument is in de 19de eeuw door Clerinx en in de beginjaren van de 20ste eeuw door  Beckers gewijzigd. De orgelkast, twee vermoedelijk uit de 18de eeuw daterende windladen,  de registermechaniek en een groot deel van het pijpwerk werden gerestaureerd. Een nieuwe  klaviatuur, toetstractuur en windvoorziening werden, net als de ontbrekende registers, in stijl  bijgemaakt. 

De restauratie/reconstructie werd gerealiseerd door Orgelbouw Verschueren uit I]ervoort  (NL), een bedrijf dat wereldwijd bekend staat voor het restaureren en reconstrueren van 16de en 17de eeuwse orgels. Orgeldeskundigen bij dit project waren Pieter Vanhaecke (namens  Spectrum collectief en Jos Roux, ontwerpers van het restaura6eproject) en Luc Ponet  (namens het kerkfabriek). De restauratie werd gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en  stond onder toezicht van het Agentschap onroerend erfgoed, vertegenwoordigd door  orgeldeskundige Michel Lemmens. 

De officiële ingebruikname zal plaatsvinden in het eerste weekend van juni, ter gelegenheid  van de open-kerken-dagen. Na de ‘inspeling’ op zaterdagavond 3 juni door organist Luc  Ponet zal er op zondag gelegenheid zijn om de kerk en het orgel te ontdekken onder leiding  van bekwame gidsen en dit in aanwezigheid van de orgelbouwer, de orgeldeskundigen en  organisten die het instrument op regelmatige tijdstippen zullen demonstreren. 

Dit waardevolle Ancion-orgel is een juweeltje. Het zal ongetwijfeld een blikvanger worden in  de kerk. Organisten uit binnen- en buitenland tonen al belangstelling om het unieke karakter  van het instrument te ontdekken en te leren kennen. Naast gebruik voor de liturgie zal het  instrument regelmatig bespeeld worden tijdens concerten en orgelpresentates.