Truineer Nieuws melden?

KVV Zepperen-Brustem toont steile ambities

Gelezen in ‘Den Truineer’. KVV Zepperen-Brustem steekt de ambities niet onder stoelen of banken en wil uitgroeien tot een stevige middenmotor in de derde amateurklasse.

Na STVV nu ook KVV Zepperen-Brustem in het nationale voetbal

Voorzitter David Bamps hoopt wel op subsidies om infrastructuur aantrekkelijker te maken

 

De kogel is door de kerk. Acht jaar na de fusie tussen Zepperen en Brustem VV breekt de club van voorzitter David Bamps de poort naar het nationale voetbal open. Zepperen speelde al eens nationaal, toen Bevordering genoemd, in het seizoen 1988-1989 maar lang duurde het verblijf niet want een seizoen later degradeerde het terug naar de provinciale reeksen. Dit keer steekt Zepperen-Brustem haar ambitie niet onder stoelen of banken en wil het uitgroeien tot een stevige middenmoter in de derde amateurklasse.

 

 

Heren bestuursleden, nationaal voetbal, dat is niet niks. Is de club klaar voor derde amateurklasse?

David Bamps: “Wij denken van wel. We hebben ons in de breedte versterkt met een vijftal aanwinsten. Onze coach Luc Reumers heeft het afgelopen jaar een hechte spelersgroep gecreëerd en dat heeft succes opgeleverd. Dat moet nu ook voldoende zijn om niet tegen de degradatie te moeten knokken en voor een plaats te gaan in de linkerkolom”.

Marc Bels: “Laat me eerst maar zeggen dat het even moeilijk is als vroeger om goede transfers te verwezenlijken. Uiteraard proberen we spelers aan te werven uit onze eigen regio. Soms lukt dat niet omdat we in samenspraak met de trainer een speler nodig hebben voor een bepaalde positie en die niet te vinden is in onze contreien. Uiteraard spreken we ook onze connecties in het voetbal aan en zien we ook al eens wie er bovenaan staat in het referendum van Het Belang van Limburg. Nu een speler aanwerven uit onze regio of er buiten, heeft geen invloed op de toeschouwersaantallen. Die blijven in tegenstelling met het noorden van onze provincie te gering. Hopelijk keert het tij nu we in het nationale voetbal stappen.”

 

Is er veel verschil met het bekomen van een licentie nu jullie nationaal spelen?

Jacky Kiggen: “Eigenlijk niet! Onze licentie werd al eind februari goedgekeurd. Voor sommige dingen krijgen we wel een seizoen uitstel om ze in orde te brengen zoals de afmetingen van ons veld.

 

“Hopelijk stijgt het toeschouwersaantal nu we in het nationale voetbal komen”

De verlichting is in orde maar toch verkiezen we om onze thuiswed- strijden afwerken op zondagnamiddag. Wat de overeenkomsten met de spelers betreft, zijn we klaar om vanaf februari 2024 om te scha- kelen naar modelcontracten. Weet je dat onze spelers niets moesten inleveren na de coronaperiode. Een contract is een contract aldus voorzitter Bamps. Verder heeft onze trainer Luc Reumers een Uefa-A licentie en moeten er ook twee spelers (-21 jaar) op het spelersblad prijken. Dat was nu ook reeds het geval. Een verandering is wel dat onze reserven nu elke week spelen tegen de tegenstander van het eerste elftal.”

Is het budgettair moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen? Christophe Jammaers: “Uiteraard is dat niet evident. Binnen de financiële cel communiceren we veel in het besef dat we er goed de knip moeten op houden. Eigenlijk zijn we een doorsnee KMO als je bekijkt wat er allemaal komt bij kijken zoals de aangiftes van BTW en RSZ. We hebben ook al drie belastingcontroles gehad. Er is nu ook nog de energiefactuur, die men in vergelijking met vroeger met liefst drie mag vermenigvuldigen. We betalen nu in de zomer wat we vroeger in de winter betaalden. Januari en februari blijven sowieso de moeilijkste maanden omdat er dan weinig wedstrijden worden gespeeld. Het budget blijft echter hetzelfde als vorig seizoen waarin telkens één derde komt van de lidgelden, de sponsoring en de activiteiten waarbij ook de kantine behoort. Uiteraard gaan we minder punten behalen en dus ook minder premies uitbetalen.”

Klopt het dat jullie in het tussenseizoen het stadion gaan renoveren? David Bamps: “Inderdaad maar we kijken hiervoor in de eerste plaats naar het stadsbestuur. Als STVV een toelage krijgt van 450.000 euro voor drie seizoenen dan is het toch logisch, nu wij ook in het nationale voetbal actief zijn, dat ook wij mogen rekenen op een subsidie om onze infrastructuur aantrekkelijker te maken. Het A-veld moet om de licentienormen te blijven halen langer en breder worden gemaakt en een nieuwe drainage is ook nodig. De huidige zittribune verdwijnt en moet plaats maken voor een nieuwe kleinere zittribune. Volgend seizoen plaatsen we een noodtribune om onze supporters toch het nodige comfort aan te bieden. Ook de parking is aan vernieuwing toe.”

Jullie organiseren ook heel wat activiteiten en evenementen! Pascal Milis: “Samen met het onderhoud van de accommodatie kruipt daar heel wat tijd in voor mij. Nu ik doe het enorm graag. Om de zes weken is er wel iets te doen zoals een steakdag, een mosselfestijn, een kienavond en zo meer. Op sportief vlak organiseren we ook een jeugdtornooi, een future day, een paaskamp, een open training. Sedert dit seizoen hebben we ook een huis-DJ die na afloop van de wedstrijd zorgt voor de nodige sfeer in de kantine. In die zin werd ook een nieuwe toog geïnstalleerd wat ons meer ruimte geeft wanneer we grotere evenementen organiseren. Gelukkig kunnen we hiervoor een beroep doen op onze vele vrijwilligers, dat is de rijkdom van onze club. Dat geldt ook om ons jeugdvoetbal te organiseren want we brengen maar liefst 26 ploegen tussen de lijnen. Enerzijds vervult onze club een sociale rol want we vangen veel spelertjes uit de regio op, anderzijds treedt onze jeugd ook aan op interprovinciaal niveau waardoor het niveau gestegen is.”