Truineer Nieuws melden?

‘Wijk-werken Haspengouw’ wordt ‘BIJZIG’

Wijk-Werken Haspengouw verandert zijn naam en wordt Bijzig. Het betreft hier een projectvereniging die zich de activering en tewerkstelling van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt tot doel stelt en dit voor de aangesloten gemeenten Alken, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Wellen,

‘Wijk-werken Haspengouw’ wordt ‘BIJZIG’

Het stadsbestuur werkte in het verleden al vaak samen met verschillende organisaties uit de sociale economie en zette haar schouders onder tal van projecten om werkzoekenden te ondersteunen in de richting van de arbeidsmarkt.

Ook andere steden en gemeenten nemen acties en besteden veel aandacht aan tewerkstelling voor mensen die moeilijk aan de slag kunnen in het arbeidscircuit. Daarom werden de krachten gebundeld in Haspengouw onder de nieuwe naam ‘Bijzig’. De naam refereert naar het dialect voor ‘aan het werk zijn’, maar doet ook denken aan de actieve bij in de bloesemstreek. Het klinkt ook als kort ‘bij zich’ begeleiden van een werkzoekende om samen op weg te gaan naar werk.

Wat doet ‘Bijzig’ ?

(Wim Mommeyer, coördinator ‘Bijzig’): ‘Eerst was er alleen het wijk-werken, als opvolger van het vroegere PWA-systeem. Onze wijk-werkers gaan klussen opknappen bij particulieren, in scholen, bij lokale besturen, bij organisaties of VZW’s, en in de fruitsector. Ze doen ook administratief werk of helpen bij kinderopvang. Wij plaatsen de geschikte persoon bij een passende opdracht. De gebruiker betaalt met wijk-werkcheques’. Op die manier zijn er momenteel 207 wijk-werkers aan de slag bij 304 klanten in 8 Haspengouwse gemeenten. Voor de wijk-werker betekent dit een stapje in de richting van duurzame tewerkstelling.

‘Bijzig’ werkt ook voor de lokale besturen ?

‘De laatste jaren kregen de steden en gemeenten meer bevoegdheden op het vlak van tewerkstelling. De aandacht gaat vooral uit naar de sociale economie. We onderhouden contacten met maatwerkbedrijven zoals De Ploeg en de Kringloopwinkel. We ondersteunen ook projecten zoals de buurtrestaurants en het fietspunt. Er zijn in Haspengouw nog bekende organisaties zoals o.a. AKSI in Wellen, De Wroeter in Kortessem, IN-Z en De Springplank in heel Limburg. Zij zijn allemaal sociale economie bedrijven, die een belangrijk aandeel leveren in de lokale economie, de dienstverlening en de tewerkstelling. Zij begeleiden mensen die hulp kunnen gebruiken in hun professionele leven.

We promoten dan ook sterk de onderlinge samenwerking tussen reguliere bedrijven en de sociale economie, wat vaak tot mooie resultaten kan leiden, maar nog te onbekend is. Onlangs hebben we een netwerkevent georganiseerd in Oud-Rekem, waar de synergie tussen die bedrijven werd aangetoond. Zelfs Minister Brouns was danig onder de indruk van deze succesformules.

De Haspengouwse gemeenten zijn aangesloten bij ‘Bijzig’ als een soort mini-koepelorganisatie, voor informatie en wetgeving over de sector en over de vele verschillende tewerkstellingsmaatregelen, nieuwe projecten, acties, … De regisseurs zijn vooral de brug tussen de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Ze werken uiteraard ook nauw samen met VDAB, VVSG en met de OCMW’s, vooral om meer mensen te activeren naar werk. Het blijft de doelstelling om een hogere tewerkstellingsgraad te behalen.

Pascal Monette (voorzitter van de vereniging): ‘Ook de werkgevers kunnen de voordelen ondervinden van een ‘inclusieve’ werkvloer, waar mensen met verschillende kwaliteiten, snelheden en talenten samen werken. De arbeidsmarkt is continu in verandering en vraagt naar creatieve oplossingen. Inclusie en diversiteit wordt alsmaar belangrijker, temeer als de krapte op de arbeidsmarkt ons dwingt om alle talenten in te schakelen.

 

Wat staat er in de nabije toekomst nog op het programma?

Momenteel organiseren wij de nieuwe maatregel ‘gemeenschapsdienst’ in onze regio. We zoeken bijvoorbeeld stageplaatsen voor mensen die al langer dan 2 jaar werkzoekend zijn.

Verder bouwen we aan een lokaal netwerk van verschillende organisaties die mensen kunnen versterken in hun traject naar werk, door allerlei persoonlijke hindernissen aan te pakken. Soms zijn de drempels naar een job te hoog, en moeten die eerst weggewerkt worden. Dit partnerschap organiseren we samen met VDAB en VVSG, met de bedoeling de cliënt efficiënter te begeleiden.

We luisteren naar de lokale besturen en OCMW’s, naar de hindernissen die mensen ondervinden in hun traject naar werk, en zoeken samen met VDAB naar oplossingen.

Waarvoor kan ik als burger bij ‘Bijzig’ terecht?

We werken vooral beleidsondersteunend voor lokale besturen. We organiseren samenwerkingsverbanden en projecten. We zijn dus geen werkwinkel of interimkantoor waar je werk kan zoeken.

Maar als je een graag een wijk-werker wil inschakelen voor een klus of een opdracht, of als je zelf als wijk-werker aan de slag wil, dan geven wij je alle nodige info.

image.png