Truineer Nieuws melden?

N-VA Sint-Truiden schuift Günther Dauw naar voor als nieuwe schepen van Financiën en Economie

N-VA betreurt dat Jo François gisteren besliste ontslag te nemen als schepen van Sint-Truiden, maar heeft respect en begrip voor zijn beslissing. “Wij zijn Jo erg dankbaar voor zijn geleverde werk tijdens de voorbije jaren. Zijn toewijding, engagement en steun in de tijd die komt, geeft ons als partij en als coalitiepartner vertrouwen om verder te schrijven aan ons verhaal in Sint-Truiden”, zegt schepen Mieke Claes.

Hiermee is meteen duidelijk dat N-VA binnen de bestaande meerderheid wenst verder te werken in het belang van elke Truienaar. “Voor N-VA Sint-Truiden is continuïteit in het beleid van cruciaal belang. We wensen dus het werk verder te zetten met onze coalitiepartners”, benadrukt Nina Kvikvinia. N-VA Sint-Truiden schuift intussen Günther Dauw als nieuwe schepen naar voor. Als debutant binnen de politiek geraakte hij meteen verkozen in de Sint-Truidense gemeenteraad waar hij zich vooral achter de schermen mengde in de meer technische discussies. Zijn ervaring als bedrijfsjurist voorziet hem in elk geval van een stevig fundament om de rol als schepen van Jo François over te nemen.
“Het is absoluut een eer om een prachtige stad als Sint-Truiden mee te mogen besturen, al betreur ik uiteraard de omstandigheden die tot het vertrek van Jo hebben geleid. Jo heeft al veel werk geleverd om de financiën van de stad onder controle te krijgen en het ziet ernaar uit dat een nog strengere begrotingsdiscipline zich opdringt. Ik zal mij nu zo snel mogelijk inwerken in de lopende dossiers en mij dan ten volle inzetten in het belang van elke Truienaar”, aldus Günther Dauw in een eerste reactie.