Truineer Nieuws melden?

Jo François (N-VA) stelt schepenmandaat ter beschikking van zijn partij

Jo François stelt na iets meer dan vier jaar zijn mandaat als schepen van Financiën en Economie in Sint-Truiden ter beschikking van zijn partij (N-VA). Dit maakte hij vandaag bekend aan zijn fractie, waarin hij terug zal zetelen als gemeenteraadslid. “Ik ben een man die veel belang hecht aan een gegeven woord. Bij sommige leden van het schepencollege moet ik evenwel vaststellen dat dat veel minder het geval is. Onder zo’n omstandigheden wens ik dit niet langer te doen.”

“Ik heb altijd gewerkt vanuit een visie die gebaseerd is op de waarden en normen die ik in het leven hanteer. Openheid en vertrouwen zijn daarbij essentieel. Wanneer ik tot drie keer toe in direct contact de garantie krijg van de eerste schepen en de burgemeester dat zij een voorstel mee zullen steunen, en dat gegeven woord nadien gewoon wordt gebroken, is dat niet alleen een gevaar voor het betreffende dossier maar vooral vernietigend voor het onderling vertrouwen. Zo kan ik binnen dit college onmogelijk nog functioneren.”
Het voorstel betreft de instap in een beoogde kapitaalverhoging in de NV Droneport via het AGB Agost om zodoende een controlerende minderheid aan te houden. François dacht de steun van zijn coalitiepartners te hebben, maar die trokken tegen eerder gemaakte afspraken in vorige maandag deze steun terug in. “Dat over inhoud verschil in mening bestaat is normaal, maar dat met een gegeven woord gesjacherd wordt, vind ik onaanvaardbaar”, aldus François.
De inhoudelijke discussie kadert in de moeilijke financiële situatie van de stad Sint-Truiden, waar dringend het budget moet herzien worden. Sinds de energiecrisis en de loonindexatie van het personeel dekken de inkomsten van de stad immers niet langer de lopende kosten en aflossingen van leningen.
“Met drie maatregelen zou al een groot deel van de tekorten kunnen worden opgelost, met name een differentiatie van de onroerende voorheffing, het herzien van een aantal heilige huisjes en het depolitiseren van de uitgaven”, zegt François. “Het dossier van de differentiatie van de onroerende voorheffing houdt in dat de sterkste schouders ook een zwaardere last dragen en dat je gelijktijdig een aantal lokale belastingen laat uitdoven; met deze maatregel kom je al een heel eind, ware het niet dat bepaalde persoonlijke belangen hierin blijkbaar een hinderpaal zijn.” “Ook in de lopende kosten wordt nog veel te veel uitgegeven vanuit een sluimerende drang naar profilering. Heel concreet stelde ik voor om maandelijks maximaal één foto, quote of publicatie van een schepen toe te laten, waardoor de overal opduikende communicatiekosten ongetwijfeld grotendeels zouden verdampen.” “Indien hier geen werk van gemaakt wordt, zal een hard ingrijpen in bepaalde activiteiten en zelfs personeel wellicht onvermijdelijk zijn, maar dat is iets waar gelukkig niemand achter staat.”
“In ieder geval ben ik mijn partij dankbaar voor de kansen die mij zijn gegund. Mijn grootste spijt is dat ik nu het genoegen zal missen mij aan de zijde te mogen scharen van mijn partijgenoten en medeschepenen Mieke Claes en Nina Kvikvinia. Met hen heb ik altijd een goede band en correcte samenwerking onderhouden. Ik wens hen en mijn vervanger alle succes toe. Sint-Truiden kan er bovendien op rekenen dat ik vanuit de N-VA-gemeenteraadsfractie het bestuur naar eer en geweten zal blijven adviseren en controleren”, besluit François.