Truineer Nieuws melden?

Goede Vrijdag

Vandaag is het Goede Vrijdag. Maar waarom heten we die dag zo?

De tragische gebeurtenis van Jezus’ terechtstelling wordt goed genoemd, omdat het de finale verzoening betekent van mens en God. God heeft zich met de mens verzoend, door mens te worden in Jezus, tot en met zijn vreselijke dood.

Zonder deze ‘Goede’ Vrijdag zou er geen Pasen zijn, en geen verrijzenis.

Ook in het Engels spreekt men van Good Friday. In het Duits wordt met Karfreitag (‘Treurige’ of ‘Kommervolle’ Vrijdag het tragische van de dag benadrukt).

In Romaanse talen heet deze vrijdag doorgaans ‘heilig’:

Frans: Saint Vendredi
Spaans: Viernes Santo
Italiaans: Venerdi Santo
Portugees: Sexta-feira Santa

Vastendag

Goede Vrijdag is, net zoals Aswoensdag, een verplichte vastendag voor katholieken.[3] Dit houdt in dat alle gedoopten tussen 18 en 60 jaar gehouden zijn op die dagen slechts één volledige maaltijd te nemen en geen vlees te nuttigen. Wie kan wordt uitgenodigd om ook op andere dagen, zoals Stille Zaterdag en de vrijdagen van de veertigdagentijd, te vasten. Goede Vrijdag is, net zoals alle andere vrijdagen van het jaar, ook een dag van onthouding. Katholieken die het vasten verzuimen op bovengenoemde dagen begaan een doodzonde.

Bron: wikipedia en kerknet