Truineer Nieuws melden?

Protest vanuit buurgemeenten tegen Bierset

Acht Belgisch-Limburgse gemeenten, waaronder onze buurgemeenten Gingelom en Heers, trekken naar de Raad van State omdat ze zich niet neerleggen bij de verdere exploitatie en uitbreiding van de luchthaven van Bierset. Zij vrezen geluidshinder en een negatieve impact op het millieu.

Naast Heers en Gingelom, scharen ook Riemst, Tongeren, Hoeselt, Bilzen, Lanaken en Voeren zich achter de procedure die gericht is tegen de omgevingsvergunning die de Waalse overheid al afleverde. Kort samengevat wordt het aantal vluchten verhoogd van 35000 naar 55000 en wordt het geluidsquotum voor nachtvluchten niet meer globaal maar per vliegtuig bekeken. De gemeenten vrezen dan ook aangehouden geluidshinder, maar ook negatieve effecten op mens (o.a. nachtrust) en milieu (o.a. ook door stikstofemissie).

De voornoemde gemeenten hadden gehoopt op strengere normen. Maar daar komt dus niks van in huis. Vandaar ook dat ze de procedure tegen de beslissing Рal ingezet  tegen de vergunning in eerste administratieve aanleg- nu verderzetten voor de Raad van State.