Truineer Nieuws melden?

Lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken jaarverslag 2022

Politie terug op volle toeren. De politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Maakt zijn jaarverslag 2022 bekend. “Onze burgers zijn onze voornaamste prioriteit. Via de veiligheidsmonitor hebben we hun opinie over onze dienstverlening gevraagd en we zijn aangenaam verrast door de resultaten. 

Beste

“Onze burgers zijn onze voornaamste prioriteit. Via de veiligheidsmonitor hebben we hun opinie over onze dienstverlening gevraagd en we zijn aangenaam verrast door de resultaten. De wijkinspecteurs zijn goed bekend in hun wijk en zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor de inwoners. Wat echter wel opvalt, is dat de burgers nog steeds meer belang hechten aan de aanpak van klassieke criminaliteitsvormen dan aan cybercriminaliteit, terwijl er toch steeds meer slachtoffers van onlinemisdrijven zijn.”, aldus korpschef Steve Provost.

Het aantal diefstallen en feiten van afpersing bleef ongeveer hetzelfde als in 2021. Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen nam verder af (-3%), net als de diefstallen uit of aan voertuig (-10%) en werfdiefstallen (-24%).  Het aantal autodiefstallen (9), bromfietsdiefstallen (24), fietsdiefstallen (163) en winkeldiefstallen (76) kende dan weer een stijging.

In2022 werden 262 feiten van oplichting met internet aangegeven voor een bedrag van bijna 1 miljoen euro, in 2021 waren dat er nog 133. “We hebben het afgelopen jaar als politiezone onze burgers via allerlei kanalen alert gemaakt voor de verschillende vormen van internetmisdaad. Er werd de brochure “Cybercriminaliteit dichterbij dan je denkt” opgesteld, we richten ook verschillende infosessies in voor ouders en senioren over veilig en verantwoord internetgebruik.”, zegt burgemeester Dries Deferm.

Verkeersveiligheid en de aanpak van drugsoverlast zijn twee andere grote speerpunten van onze politiezone.

Ondanks sensibiliserende campagnes, de reguliere acties en de verhoogde pakkans in het kader van handhaving, stellen we jaar na jaar vast dat de gewenste gedragsverandering in het verkeer er maar moeilijk komt. Het aantal verkeersinbreuken is in 2022 dan ook weer gestegen. Er werden 51.063 verkeers-inbreuken vastgesteld, waarvan 31.507 snelheidsovertredingen.
“We blijven ook efficiënt inzetten op alle aspecten van verkeersveiligheid en -handhavingMet behulp van onze dronepolitie brachten we het verkeer rond de schoolpoort nog beter in kaart. Op die manier kunnen we onze aanpak optimaal aanpassen aan de unieke situatie rond elke school.”, vult burgemeester Ingrid Kempeneers aan.

“Op het gebied van drugsoverlast leverden onze diensten in 2022 prima werk. Naar aanleiding van verschillende grootschalige onderzoeken konden we een aantal dealers oppakken, grote hoeveelheden drugs in beslag nemen en een aantal cannabisplantages oprollen.”, aldus burgemeester Patrick Lismont.

In 2022 werden er door de medewerkers van het Lokaal Informatiekruispunt (LIK) 279 analyses van camerabeelden uitgevoerd naar aanleiding van gerechtelijke feiten. In maar liefst 76% van de gevallen resulteerden de analyses in een positief resultaat, waarbij in 189 dossiers een persoon of een voertuig effectief kon geïdentificeerd worden.

De samenwerking tussen de politiezones Sint-Truiden – Gingelom -Nieuwerkerken, kanton Borgloon en Tongeren – Herstappe zal onverminderd worden verdergezet en verdiept, en waar mogelijk en wenselijk nog verder worden uitgebreid.

“Ook in 2023 zitten er heel wat nieuwe projecten in de pijplijn om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op de noden en verwachtingen van de inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken. Ons voornaamste doel blijft ook dit jaar om bereikbaar te zijn voor elke burger, op elk moment.”, besluit burgemeester Ingrid Kempeneers.

Het volledige jaarverslag 2022 is na te lezen via onderstaande link:

https://www.politie.be/5376/downloads/jaarverslagen