Truineer Nieuws melden?

Joseph Bex (89) overleden

We vernemen het overlijden van Joseph Bex-Grosemans uit Ordingen. Jef was een gekend ijveraar in liberale middens, ziekenkas, partij en organisator senioren Ordingen. Wij betuigen de familie onze innige deelneming en wensen hen veel sterkte toe.

Rouwbrief via:

https://www.begrafenissen-vanmechelen.be/