Truineer Nieuws melden?

WZC Den Akker start kippenproject

Bewust omgaan met dieren is een speerpunt bij WZC Den Akker. Het nieuwe kippenproject dat er vanaf Pasen start, hoort onder die noemer thuis.

Nieuwe dieren in Den Akker
In WZC Den Akker proberen we bewust met dieren om te gaan. Zo hebben we onder andere iemand in dienst die vanuit haar vooropleiding mee nadenkt en ondersteunt in het toepassen van werken met dieren in de zorgsector. Er zijn heel wat zaken waar we namelijk best op voorhand over nadenken en rekening mee houden. Denk maar aan de financiële kost, een goede taakverdeling rond het verzorgen van de dieren, hygiënische aspecten, het voorzien in een goede huisvesting,… Om tot een gedragen visie te komen, werden daarom de hele maand januari infosessies gegeven aan het volledige personeel, gaande van de verpleging en de verzorging, tot de logistiek, interieur, begeleiders wonen en leven, kiné, ergo,… We willen namelijk niet dat het werken met dieren zich centreert tot één discipline, maar dat iedereen hiertoe de mogelijkheid krijgt en het een deel wordt van betekenisvolle activiteiten voor bewoners. Daarnaast was het voor ons belangrijk dat we niet enkel zouden inzetten op het leuke aspect van dieren houden, maar dat we vooral ook zeker wilden zijn van de continuïteit in de verzorging van de dieren.
Bij deze mogen we jullie dus officieel het nieuws meedelen dat er vanaf Pasen een groepje kippen ons huis zal vervoegen, want een mooi handvol kandidaat-kippenverzorgers zullen mee hun schouders onder dit project zetten.
De komende maanden zal het project meer vorm krijgen. Volg dus zeker deze pagina om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.
Team Den Akker